8 d’octubre 2020 Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

El Govern finança set projectes de cinc entitats sobre diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern finança set projectes de cinc entitats sobre diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia

Es tracta tant d'activitats formatives com accions de recerca i estudi que es duran a terme durant l'any 2020

Un total de 7 projectes proposats per 5 entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears han resultat beneficiaris de les subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia per a l'any 2020. Aquestes subvencions estan impulsades per la Direcció General de Drets i Diversitat, de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, i tenen un import global de 75.000 euros.

Les entitats beneficiàries són la Fundació Diagrama Intervención Psicosocial (1 projecte), la secció de joventut de la Creu Roja Espanyola a les Illes Balears (1 projecte), La Lioparda Teatre (1 projecte), Ben Amics (2 projectes), Diverxia Menorca (1 projecte) i l'agrupació d'entitats La Lioparda Teatre i Ben Amics, que duran a terme conjuntament 1 projecte.

Aquestes són les entitats i els projectes subvencionats:

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial:

Programa de Diversitat Sexual i de Gènere: es tracta d'un projecte que té l'objectiu de dotar les persones beneficiàries d'eines i coneixements per a la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere, així com oferir un sistema de formació per a la promoció de la igualtat del col·lectiu LGTBI.

 

Creu Roja a les Illes Balears (secció joventut):

"Formació en línia sobre diversitat LGTBI+": projecte que consisteix en l'oferta de formació en línia per augmentar la capacitació i el coneixement de les persones professionals de les Illes Balears, i la població general, en matèria de diversitat LGTBI i de gènere.

 

La Lioparda Teatre:

"PERIFÈRIES TRANS*VERSALS (II): repensar la diversitat de gènere i sexual amb el Teatre de les Oprimides": projecte que consisteix a formar i educar en competències de diversitat sexual i de gènere a professionals que actuen en àmbits sensibles, com ara l’educació, la salut i els serveis socials, per tal d’assegurar unes bones pràctiques en la intervenció que s’ofereix des de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les persones LGTBIQA+, així com erradicar que l’acollida (o el rebuig) de la persona LGTBIQA+ depengui de l’opinió o la curiositat del professional que l’atén.

 

Ben Amics, Associació LGTBI de les Illes Balears:

"Escola de formació en línia en diversitat sexual i gènere": projecte que consisteix a introduir la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a través de la formació i la sensibilització adequada de professionals que preveu la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, que garanteixi el tracte adequat i de qualitat basat en el respecte. De manera indirecta, això repercutirà en l’accés de les persones LGTBI als serveis d’atenció, atès que, en molts de casos, davant una possible situació de vulneració de drets s’estimen més no acudir-hi.

"Diagnosi sobre la realitat de les persones trans* en l'àmbit educatiu i laboral": projecte que consisteix a obtenir informació sobre la situació de les persones trans* en l’àmbit laboral en intersecció amb les dificultats educatives / fracàs escolar derivades de possibles situacions de discriminació, així com recopilar dades significatives sobre les causes i les conseqüències de la transfòbia en l’àmbit laboral.

 

Diverxia Menorca:

"Trajectòries vitals, violències LGTBI-fòbiques i estratègies d’acció per afrontar-les de les persones trans* a l’illa de Menorca. Una diagnosi participativa": projecte que consisteix a explorar les condicions de vida de les persones trans* de l’illa de Menorca: les principals dificultats, violències LGTBI-fòbiques i barreres d’accés a l’exercici dels seus drets i llibertats, així com les estratègies i els recursos utilitzats per afrontar l’LGTBI-fòbia i transformar els seus entorns.

 

Agrupació d’entitats La Lioparda i Ben Amics:

"Claustres sense armaris: una investigació qualitativa sobre la LGTBI-fòbia que viu el professorat amb diversitat sexual i de gènere": projecte en el qual les dues entitats treballaran conjuntament per tal d’obtenir dades qualitatives sobre les experiències que viu el professorat LGTBIQA+ als centres educatius de les Illes Balears, derivades de la seva diversitat sexual i de gènere, mitjançant l’estudi de les causes, les característiques i les conseqüències de l’LGTBI-fòbia interna, externa o interioritzada en la comunitat educativa.

 

De tots aquests projectes, quatre estan relacionats amb activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016. Pel que fa als tres projectes restants, es tracta d'accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d’identificació dels problemes i les conseqüències de l’LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes.

Amb aquesta convocatòria pública de subvencions s’ofereix suport a les iniciatives d’entitats que fan feina a favor dels drets de les persones LGTBIQ+. Així mateix, els 7 projectes que es desenvoluparan dins del territori de les Illes Balears i els resultats que s’assoliran contribuiran a detectar indicadors clau que la Direcció General de Drets i Diversitat utilitzarà per elaborar polítiques públiques LGTBI transversals dins tots els àmbits sensibles que són competència del Govern de les Illes Balears. A més, permetran millorar el coneixement de les diferents realitats insulars per tal que la resta d’Administracions amb competències en polítiques LGTBI puguin dissenyar les estratègies d’atenció, informació i orientació de les persones LGTBIQ+ des del coneixement concret que aportaran els projectes d’investigació subvencionats.