LOGO CAIB
13 juliol 2021 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

El Govern es querellarà contra l'influencer Naim Darrechi per possible abús sexual mitjançant engany a un número indeterminat de dones NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern es querellarà contra l'influencer Naim Darrechi per possible abús sexual mitjançant engany a un número indeterminat de dones

L’IBDona ha demanat el tancament del seu canal de Youtube i del seu compte de Tik Tok a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades \ La querella també serà per incitació a la violència contra les dones, contra la seva llibertat sexual, drets sexuals i reproductius

El Govern de les Illes Balears es querellarà contra l’influencer Naim Darrechi per abús sexual mitjançant engany a un nombre indeterminat de dones, per la incitació a la violència contra les dones i contra la seva llibertat sexual, drets sexuals i reproductius i contra els delictes que puguin sorgir a raó de la instrucció.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i presidenta de l’Institut Balear de la Dona, Mercedes Garrido, estendrà la sol·licitud a aquelles persones o entitats que a l’empara de l’article 31 del Codi Penal resultin ser autors o cooperadors necessaris.

Les declaracions realitzades pel citat influencer publicades a les seves xarxes socials fan referència a l’ejaculació sense preservatiu enganant a les dones amb les quals manté relacions sexuals, en un canal que té més de 26 milions de persones que el segueixen a través de la xarxa tik tok, moltes d’elles persones adolescents i en procés de formació de consciència.

La consellera ha considerat que aquest fet “ha posat a moltes dones, presumptament de les Illes Balears, en situació de risc pel que fa a malalties de transmissió sexual i amb embarassos no desitjats”.

Donat que l’influencer generalitza amb totes les dones amb les quals ha mantingut relacions sexuals, el Govern considera que té el deure de protegir dels abusos i agressions sexuals, no permetre actuacions que atemptin contra la salut sexual i reproductiva de les dones i que a més a més, facin enaltiment o justifiquin per  qualsevol mitjà d’expressió pública de difusió els delictes que puguin haver estat comesos per motius del sexe de la persona o per raons de gènere.

L’obligació de l’Executiu també és vetllar perquè els continguts emesos a través de les xarxes socials, que són els grans referents en l’adquisició i el desenvolupament de les conductes de les persones, no fomentin actuacions contra els drets sexuals i reproductius de les dones.

Per això, el Govern considera que les afirmacions fetes per Darrechi poden comportar els tipus penals d’abús sexual mitjançant engany de l’article 182.2 del Codi Penal i enaltiment i justificació del delicte d’abusos sexuals mitjançant engany de l’article 510.2b del Codi Penal, sense perjudici que, tenint en compte el nombre de seguidors al Tik Tok en un elevat nombre de menors d’edat els fets puguin constituir delictes relacionats amb la seva indemnitat sexual.

Finalment, l’Institut Balear de la Dona, a l’emparament de l’article 52 de la Llei de Protecció Integral a la infància i l’Adolescència, ha denunciat a Naim Darrechi al canal prioritari de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per demanar el tancament del seu canal de Youtube i del seu compte a Tik Tok.