LOGO CAIB
Contingut
13 setembre 2021Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

El Govern continua la tramitació de la queixa sobre vulneració de drets lingüístics d’una pacient del Servei de Salut NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern continua la tramitació de la queixa sobre vulneració de drets lingüístics d’una pacient del Servei de Salut

El Govern de les Illes Balears manté obert l'expedient que tramita el Servei de Salut en relació amb el cas de discriminació lingüística al Centre de Salut de Son Pisà.

La Direcció General de Política Lingüística s'ha adreçat al Servei de Salut per aclarir l'estat de tramitació d'aquest cas després de les informacions respecte del possible tancament del cas amb una resolució des de l’IBSalut.

Ambdós òrgans del Govern s'han de coordinar pel que fa a les qüestions lingüístiques en l’àmbit sanitari, i en especial pel que fa als drets lingüístics.

El cas no es pot donar per resolt sense tractar el motiu que origina la reclamació, que és el fet que un pacient hagi hagut de renunciar al dret d'expressar-se en català per rebre atenció sanitària.

El Govern està encara recopilant tota la informació i fent els tràmits necessaris per garantir que es respecta la normativa. El Servei de Salut es compromet a enviar tota la informació a l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i a la Direcció General de Política Lingüística.

Cal recordar que, a més de la reclamació presentada al Servei de Salut, també n'hi ha una altra davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. Des de l’Oficina s'aposta per la mediació com la via preferent per resoldre els casos de discriminació lingüística.

Des del Govern de les Illes Balears se seguirà treballant perquè els ciutadans puguin exercir tots els seus drets i per millorar l'atenció assistencial, que no es pot donar sense una bona comunicació entre pacient i professional sanitari.