LOGO CAIB
21 d’octubre 2021 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

El Govern apujarà un 2% el salari dels 44.000 empleats públics de Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
La mesura afecta els treballadors de la sanitat, l’educació i els serveis generals i permetrà avançar en les millores laborals dels serveis públics

El Govern apujarà un 2% el salari dels 44.000 empleats públics de Balears

Implicarà un augment total del 10,7% del salari dels funcionaris des del 2015

El Govern i UGT, CCOO, SIMEBAL, FSES I CSI-F han acordat l’augment salarial del 2% el 2022 per als treballadors i les treballadores públiques de les Illes Balears. Aquesta mesura s’incorporarà al projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma per al 2022, actualment en fase d’elaboració.

L’acord, que ha tengut el vot en contra d’STEI Intersindical, s’ha assolit en el marc de la Mesa de l’Empleat Públic, en la qual ha assistit la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, la directora general de Funció Pública, Carme Palomino, la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Isabel Castro i el director general de Pressuposts, Joan Ignasi Morey. Per part dels sindicats, han assistit representants d’UGT, CCOO, SIMEBAL, FSES, CSIF i STEI Intersindical. 

En concret, el Govern incrementarà un 2% el salari dels més de 44.000 empleats públics de les illes, tant en les seves retribucions bàsiques, d’acord amb el que estableix la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per al 2022, com també en les complementàries. 

La mesura afectarà els treballadors i les treballadores públiques de la sanitat, l’educació i els serveis generals, avançant d’aquesta manera en la millora de les condicions laborals del funcionariat i per tant, la millora dels serveis públics que es presten a la ciutadania. 

Amb aquest augment, des del 2015 les treballadores i els treballadors públics de les Illes Balears hauran vist millorat el seu sou un 10,7%. A més a més, s’ha d’afegir el retorn de la paga extra del 2012 i el pagament del 100% de la carrera professional als treballadors de salut i serveis generals, el qual ha suposat un increment mitjà del 5% dels salaris. 

Cal recordar que el passat mes de maig ja es va acordar per Consell de Govern un increment del 0,9% de les retribucions bàsiques del personal al servei del sector públic, és a dir, els sous i els triennis, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021. Pel que fa a l'augment del 2% que va quedar congelat l'any 2020 en els sous dels treballadors i treballadores públiques, ja es va acordar també el maig que es pugui recuperar el mes de gener de l’any 2023 i millorar així l’objectiu inicial de recuperar aquest augment el segon any després que el PIB de les Illes fos igual que el que hi havia prèviament a la pandèmia, el 2019.

Amb tot plegat, el Govern de les Illes Balears compleix el seu compromís de no retallar ni un euro del sou dels funcionaris respecte del que cobraven abans de la pandèmia i, sobretot, d’aplicar els augments retributius que els permetin tenir unes millors condicions laborals i una millor qualitat de vida.