LOGO CAIB
14 setembre 2022 Conselleria d'Educació i Formació Professional

Educació informa les famílies sobre les noves avaluacions LOMLOE que ja s’aplicaran aquest curs 2022/23 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Educació informa les famílies sobre les noves avaluacions LOMLOE que ja s’aplicaran aquest curs 2022/23

\L’entrada en vigor de LOMLOE durà canvis a les avaluacions d’infantil i als cursos senars de primària, ESO i Batxillerat

\Durant el curs les famílies podran fer el seguiment de l’avaluació per mitjà del Portal de les famílies del GestIB  i serà a final de curs quan rebran les qualificacions finals de les àrees/matèries

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha elaborat un material per informar les famílies de com seran les noves avaluacions LOMLOE als cursos senars de primària, ESO i Batxillerat a partir d’aquest curs 2022/23. Aquesta informació es va trametre als centres a principis de setmana, en format editable per si la volen modificar, amb l’objectiu que la facin arribar a totes les famílies amb fills escolaritzats de les Illes Balears dels nivells afectats.

La nova manera d’avaluar els aprenentatges es comença a aplicar aquest curs a tot l’alumnat d’infantil, i al dels cursos senars de primària, ESO i Batxillerat.

El principal canvi és que desapareixen els butlletins de notes que tradicionalment es lliuraven cada trimestre i que no hi ha notes numèriques, llevat del batxillerat.

Informació més detallada i permanent

Durant el curs les famílies estaran informades de forma continuada del procés d’aprenentatge de l’alumne. Es podrà fer el seguiment de l’evolució de cada alumne per part de les seves famílies a través del Portal de les famílies del GESTIB, de manera que es podran veure els criteris d’avaluació que han estat valorats per part dels docents de cada matèria i els que encara queden per valorar. Sabran el grau d’assoliment dels criteris d’avaluació de les competències de cada àrea o matèria en qualsevol moment del curs amb aquesta gradació: completament, majoritàriament, suficientment, poc o gens.

Com a mínim una vegada al trimestre,  els centres han de verificar que els pares han accedit a la informació del Portal del GestiB. Si no ho han fet, els han de fer arribar la informació sobre l’avaluació per escrit.

A final de curs les famílies dels alumnes de 1r, 3r i 5è de primària rebran les qualificacions de les àrees sense valoracions numèriques, de l’Excel·lent a l’Insuficient.

En el cas de les famílies dels alumnes de 1r i 3r d’ESO, rebran també, a més de les qualificacions de les matèries, un informe sobre el grau de desenvolupament de les competències clau. En aquest cas es farà servir: òptim, adeqüat, bàsic, inadequat o inexistent. Les 8 competències clau són:

a) Competència en comunicació lingüística

b) Competència plurilingüe

c) Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria

d) Competència digital

e) Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

f) Competència ciutadana

g) Competència emprenedora

h) Competència en consciència i expressió culturals

 

Pel que fa als alumnes de 1r de batxillerat, rebran la qualificació de les matèries amb una nota numèrica del 0 al 10, a més de l’informe sobre el grau de desenvolupament de les 8 competències clau.