LOGO CAIB
Contingut
14 febrer 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Balears torna als mercats amb èxit i col·loca 400 milions d’euros a través de l’emissió de deute públic NNota Informativa

Foto de noticia

Balears torna als mercats amb èxit i col·loca 400 milions d’euros a través de l’emissió de deute públic

El Govern eleva l’emissió als 400 milions després de rebre una demanda molt superior per part dels inversors, de prop de 1.100 milions Cladera destaca el gran interès que ha generat la tornada de Balears als mercats financers com a mostra de la “credibilitat externa i confiança en la solvència i gestió financeres” de la comunitat
El Govern de les Illes Balears ha col·locat 400 milions d’euros a través d’una emissió de deute públic després de rebre una demanda inversora per gairebé tres vegades més. La tornada de les Balears als mercats financers per finançar-se al marge dels mecanismes de finançament de l’Estat ha rebut un gran interès tant a l’àmbit nacional com a nivell internacional i s’ha tancat després de rebre una demanda molt superior per part dels inversors, de gairebé 1.100 milions d’euros.

L’operació assoleix l’import de 400 milions d’euros, dins la forquilla màxima plantejada per la Direcció general del Tresor, Política Financera i Patrimoni del Govern de les Illes Balears de col·locar entre 300 i 400 milions d’euros a través d’aquesta emissió de deute, donada l’elevada demanda rebuda. Si bé l’objectiu inicial era captar 300 milions, aquest alt interès inversor ha fet que el Govern hagi augmentat l’import final fins a 400 milions. Les ofertes definitives presentades per les entitats inversores en deute públic de la comunitat autònoma han sumat un import de 1.092,8 milions d’euros.

Balears ha aconseguit tancar l’emissió de deute mitjançant bons a deu anys –fins novembre de l’any 2028- i un tipus d’interès de l’1,549 %. El finançament s'ha tancat a +27 punts bàsics ( 0,27%)  sobre el cost del Tresor, molt per davall del màxim autoritzat per l'Estat de 50 punts bàsics d'acord amb els termes de prudència financera ( 0,50%). En aquesta operació, el Govern ha comptat amb la col·laboració de quatre entitats financeres (BBVA, Caixabank, Bankia i HSBC).

En total, 75 entitats inversores han participat a l’operació, principalment d’altres països. En concret, 51 entitats internacionals i 24 domèstiques. Per import de compra, més de la meitat del deute col·locat en aquesta emissió -un 56% del total- correspon a països estrangers i un 44% al mercat espanyol.

Aquestes dades “demostren la credibilitat externa i la confiança en la solvència i la gestió financeres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”, ha destacat la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, qui ha valorat la tornada als mercats com un indicador de la “recuperació de la normalitat financera” de la comunitat autònoma.

Per països, del volum de deute emès a aquesta operació, un 21% correspon a inversors d’Alemanya i Àustria, un 10% dels països nòrdics, un 9% de França i un 8% d’Itàlia. Per tipus d’inversor, un 42% de l’import total ha estat adquirit per entitats bancàries, mentre que les gestores de fons representen un 23%, els fons d’assegurances i pensions un 21% i bancs centrals i institucions oficials un 11%, entre d’altres, segons les dades recollides del llibre d’ordres una vegada finalitzada la revisió del preu.

Enguany, Balears ha retornat als mercats financers en un procés encetat l’any passat per obtenir, mitjançant préstecs a llarg termini i aquesta emissió de deute, més de 500 milions fora dels mecanismes de finançament de l’Estat, en concret 517 milions, el que representa prop del 50% de les necessitats financeres de la comunitat autònoma per a l’exercici 2019.
Aquesta emissió de deute per un import final de 400 milions s’ha tancat menys de dues setmanes després de rebre l’autorització pertinent del Consell de Ministres mitjançant un acord aprovat el passat dia 1 de febrer.

En aquest procés de desvinculació gradual dels mecanismes de finançament de l’Estat, el pla d’endeutament pluriennal del Govern preveu obtenir als mercats prop del 50% de les necessitats financeres els anys 2019 i 2020 i arribar al 100% en 2021. Aquest pla suposa un “punt d’inflexió” per a les Balears, “una nova passa que reforça la bona salut financera” de la comunitat, i que li permet “recuperar autonomia financera i major flexibilitat en els terminis i condicions”, ha explicat la consellera Cladera.