LOGO CAIB
Contingut
19 maig 2022Conselleria d'Afers Socials i Esports

35 anys oferint un servei social als jutjats que ja ha ajudat a més de 10.000 persones NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Afers Socials garanteix el servei amb un concert de 4 anys subscrit amb l’IRES de prop d’1 milió d’euros

35 anys oferint un servei social als jutjats que ja ha ajudat a més de 10.000 persones

D’ençà que el servei està concertat amb la Conselleria s’ha passat d’atendre a 397 persones a l’any, a atendre’n 917

Fa 35 anys la Fundació IRES va engegar el que era el primer servei social que s’oferia als jutjats de les Illes Balears. S’anomenava Servei d’Atenció Social al Detingut. Un dels impulsors d’aquest servei, a més de la Fundació IRES, va ser l’actual president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez. Des de fa 6 anys la Conselleria d’Afers Socials i Esports el finança en exclusiva al conjunt de les Illes Balears, primer mitjançant subvenció i, a partir de 2018, per concert social com un servei públic incorporat a la Cartera de Serveis de la Comunitat Autònoma. Enguany, i per garantir encara més la seva estabilitat i reconèixer el valor del treball realitzat, la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha subscrit amb la Fundació IRES un concert de 4 anys valorat amb 964.605 euros.

10 mil persones ateses

Des de la seva creació el Servei d’Assistència Social als Jutjats, conegut amb les sigles de SASJ, ha atès a més de 10.000 persones.

D’ençà que la Conselleria d’Afers Socials concerta el servei s’ha passat d’atendre a 397 persones a l’any a atendre’n a 917. En aquests anys, a més, s’ha ampliat l’extensió territorial del Servei i a més de Palma, també s’ofereix a Menorca, Inca, Manacor i Eivissa. Això ha permès arribar i estar més a prop de la gent.

A l’acte de presentació del concert del Servei d’Atenció Socials als Jutjats hi ha assistit a més de la Consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago i la directora de la Fundació IRES, Natàlia Valenzuela, el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez i la magistrada-jutgessa degana dels Jutjats de Palma, Sonia Vidal. També els han acompanyat la directora general de Serveis Socials, Teresa Vallespir i la directora territorial de les Illes Balears de la Fundació IRES, Aina Capellà.

La consellera Fina Santiago ha posat en valor que «els serveis socials han d’abordar dos elements bàsics: compensar situacions de desigualtat social i s’han d’enfocar cap a situacions de fragilitat. I els serveis socials que s’ofereixen als jutjats reuneix les dues coses. Per la seva transversalitat treballen amb gent que necessita compensar situacions de desigualtat i després en un moment emocionalment molt fràgil. T’estàs enfrontant a un sistema judicial que a vegades espanta. Aquesta fragilitat demostra que aquest acompanyament, aquesta escolta activa, aquesta supervisió, sabre que darrera hi ha persones professionals que t’acompanyaran en aquest procés facilita molt l’entrada al procés i tot el procés. Per això no hem tengut cap dubte  en apostar pel servei a través de la concertació. I avui feim un pas qualitatiu i quantitatiu fent que el concert sigui per quatre anys, donant més estabilitat i fent més eficients els serveis públics».

Des d’IRES, la directora de la Fundació Natàlia Valenzuela, ha explicat que «aquest concert ha donat una gran estabilitat al Servei així com poder ampliar l’atenció a tots els partits judicials de les Illes Balears. Amb els resultats d’atenció de les darreres memòries s’ha evidenciat la necessitat d’aquesta intervenció social a l’entorno judicial, moltes vegades inhòspit per aquelles persones més vulnerables. Aquest Servei dóna a les persones beneficiaries l’oportunitat reconvertir aquesta vulnerabilitat en oportunitat de generar un procés positiu i de canvi».

El President del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, ha destacat que «la feina de l’IRES permet a la justícia mostrar una cara amable per una vegada. Molt sovint, nosaltres, els jutges exercim les nostres funcions amb certes notes de duresa i deshumanització, fins i tot, dura lex sed lext deien els romans. I la tasca de l’IRES el que ens permet als jutges és esser per una vegada humans i oferir a les persones a la nostra disposició una oportunitat de reinserció, una oportunitat de que no es desvinculin de la comunitat a la qual pertanyen. Per això els jutges hem d’estar especialment agraïts a la Conselleria d’Afers Socials que posi tots aquests mitjans perquè l’IRES faci possible aquesta aproximació nostra a la ciutadania, a les persones que més ho necessiten».

El perfil de l’usuari

El Servei d’atenció social a persones implicades en un procediment judicial és un servei d'atenció especialitzat a l’àmbit judicial que atén a les persones encausades o condemnades (i als seus familiars) que els informa i assessora dels recursos de la xarxa comunitària al seu abast; dur a terme una intervenció psicosocial, i ajudar en tràmits i gestions amb la finalitat de prevenir la reincidència.

L’atenció social als jutjats posa el centre d’atenció en la persona que pateix un problema en l’entorn judicial. Això la posiciona de manera privilegiada en la detecció i atenció, molt sovint per primera vegada, d’una gran quantitat de problemàtiques socials (drogodependència, violència familiar i de gènere, conflictes veïnals, salut mental, marginació...) que, tot i tenir conseqüències judicials, requereixen de l’abordatge de la seva dimensió social.

En aquest sentit, l’atenció social als jutjats, esdevé un servei especialitzat que permet atendre situacions de dèficit social en un entorn que, contràriament, es caracteritza per un abordatge exclusivament pericial i valoratiu.

El servei presta dos tipus d’atenció en funció de la població destinatària. L’atenció directa: destinada a persones implicades en un procediment judicial penal o civil, amb independència de la situació jurídica en que es trobin (acusades, víctimes, denunciants, demandants, testimonis, etc.). Entre aquestes es prioritzaran aquelles a les que, pel contacte amb l’entorn judicial, s’incrementen els desavantatges de partida o bé per l’especial rellevància social de la problemàtica que presenten:

- La violència contra la dona i/o domèstica.

- La drogodependència.

- La incapacitat

- La salut mental.

- La privació de llibertat.


L’atenció als professionals; es presta assistència tècnica, amb caràcter instrumental, als professionals tant de l’àmbit judicial com dels socio-sanitaris i serveis socials, tant d’atenció primària com especialitzada. En aquest sentit aquest tipus d’atenció permet establir mecanismes de comunicació, contacte i interacció entre els sistemes socials i judicials.

El servei d’atenció social a persones implicades en un procediment judicial es presta a tots els partits judicials de les Illes Balears. L’horari de prestació del servei s’ajusta a l’horari de les seus judicials i en funció de la demanda de cada partit judicial.

Documents adjunts: