21 juliol 2018 | <9ªL> Conselleria de Salut

La Plataforma per un Oci de Qualitat demana que no s’usin espais municipals per a celebracions que promoguin el consum d’alcohol NNota Informativa

La Plataforma per un Oci de Qualitat demana que no s’usin espais municipals per a celebracions que promoguin el consum d’alcohol

L’entitat fa una crida als ajuntaments perquè prioritzin la salut i la protecció dels menors davant altres interessos
La Plataforma per un Oci de Qualitat de les Illes Balears reclama la col·laboració dels ajuntaments perquè no s’utilitzin espais municipals per a celebracions que promoguin el consum d’alcohol i models de festa no saludables per als menors d’edat. Així mateix, fa una crida als consistoris per lluitar contra aquest tipus d’oci i per prioritzar la salut i la protecció dels menors davant altres interessos.
 
D’acord amb la Plataforma, integrada per més de trenta representants de l’Administració, la indústria i les entitats civils, la presència de l’alcohol a les festes i a l’oci nocturn en general és un fet habitual entre els adults i una tendència que, des de fa anys, s’ha ampliat als joves i menors d’edat —com mostren les dades dels darrers estudis—, de manera que s’ha convertit en un problema de salut greu. Així mateix, totes les evidències científiques mostren que tant la promoció com la tolerància social davant el consum d’alcohol s’han d’evitar per tal de prevenir aquest consum en menors d’edat, i que el consum que en facin els adults sigui de baix risc.
 
La Plataforma per un Oci de Qualitat té com a objectiu principal prevenir, mitjançant el treball en xarxa i una prevenció de qualitat, tant el consum d’alcohol en menors d’edat com les circumstàncies que el fan possible. Fa anys que la Plataforma treballa perquè els joves gaudeixin d’un oci saludable i, especialment, per erradicar entre els menors el model d’oci lligat al consum d’alcohol.
 
Així, l’entitat defensa que per invertir aquesta tendència perjudicial per als menors d’edat és necessari que tota la societat assumeixi la seva part de responsabilitat, i destaca que, gràcies a la feina de tots, els darrers anys han augmentat els esforços per evitar aquest consum, especialment durant les festes populars.
 
La Plataforma és contrària a les festes comercials organitzades per empresaris que tenen com a únic objectiu beure alcohol. Encara que en aquestes festes no hi puguin participar menors d’edat, la plataforma les considera molt perjudicials perquè són una promoció del consum abusiu d’alcohol que arriba molt directament als menors d’edat, sobretot quan es produeixen en horari diürn en un espai públic que els joves també comparteixen. Per a la Plataforma, els adults són un model per als menors i les seves actituds no els passen desapercebudes.
 
Finalment, recorda que la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, en l’article 24, que tracta de la protecció dels menors, especifica que queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que, de manera directa o indirecta, inciti els menors a consumir begudes alcohòliques o tabac.