LOGO CAIB
1 juliol 2020 <10aL>Conselleria d'Afers Socials i Esports

Reactivació econòmica: Afers Socials i Esports enforteix la xarxa d'equipaments públics amb una inversió de 127 milions d'euros NNota Informativa

Foto de noticia

Reactivació econòmica: Afers Socials i Esports enforteix la xarxa d'equipaments públics amb una inversió de 127 milions d'euros

S'impulsarà una nova normativa per augmentar les ràtios dels professionals a les residències

La conselleria d'Afers Socials i Esports fa una aposta ferma per la inversió en equipaments per enfortir el seu compromís amb la xarxa pública d'Atenció a la Dependència. En el Pacte per a la Reactivació i la Transformació Econòmica i Social de les Illes Balears es preveu un pressupost de 127 milions d'euros per crear nous equipaments i augmentar les places per a persones amb dependència i discapacitat a residències i centres de dia. L'aposta per uns serveis públics de qualitat es materialitza amb l'impuls d'una nova normativa que augmentarà les ràtios de professionals a les residències de les Illes Balears.

Concretament, el pla d'inversions en equipaments per atendre les persones en situació de dependència o diagnòstic de salut mental. Té tres línies d'acció:

• Construcció de nous equipaments en col·laboració amb els consells insulars i els ajuntaments per a persones grans en situació de dependència. Suposa la inversió de 72,5 milions d'euros. S'habilitaran 791 noves places en residències i 250 places de centre de dia.

• Construcció, amb les entitats del tercer sector social, de fins a 2.200 places noves per a persones amb discapacitat o problemes de salut mental. Es mobilitzaran 39,3 milions d'euros durant els pròxims deu anys.

• Concertació diferida de fins a 200 noves places de residència i 150 noves de centre de dia amb entitats i empreses per incorporar-les, una vegada construïdes, a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència. La concertació econòmica serà de 15 milions d'euros anuals quan la totalitat de les places estiguin en funcionament.

Els darrers mesos, la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha posat en evidència la necessitat de revisar la ràtio de professionals a les residències. El mínim establert a les Illes Balears pel decret 86/2010 s'ha de revisar. Per això, en col·laboració amb el sector i les institucions de les Illes Balears, es plantejarà una reforma de la normativa, amb l'objectiu d'augmentar la dotació personal d'atenció directa, especialment el sociosanitari i el d'infermeria. Actualment, està establert que, com a mínim, per cada 100 residents hi ha d'haver 28 cuidadors i 10 tècnics, entre ells els d'infermeria.

Paral·lelament, conscients de la importància de donar el millor dels serveis es reforçarà la formació continuada i específica.

Reforç dels serveis socials comunitaris

L'aposta social del Govern també implica reforçar els serveis socials comunitaris. La pandèmia també demostra, una vegada més, la importància de continuar desenvolupant els serveis socials d'atenció domiciliària, amb nous serveis relacionats amb la neteja a domicili i el repartiment de menjar a domicili. Aquesta actuació, que requereix el suport pressupostari de consells insulars i ajuntaments, suposa una inversió del voltant de 5 milions d'euros en els pròxims 5 anys.

Dins la col·laboració amb els ajuntaments respecte els serveis socials comunitaris es desenvoluparà la llei de la Infància i l'Adolescència per a la detecció de situacions de risc en la infància. Es reforçaran els serveis municipals amb la contractació de professionals especialitzats en infància i adolescència per tal que, des de l'atenció primària, es detecti i tracti amb major grau d'èxit les situacions de risc dels nostres infants. La inversió prevista és de 1,4 milions d'euros en 4 anys.