LOGO CAIB
Contingut
1 agost 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: AMPLIADA FINS A 3,1 MILIONS D’EUROS LA DOTACIÓ DEL PROGRAMA SOIB FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AMPLIADA FINS A 3,1 MILIONS D’EUROS LA DOTACIÓ DEL PROGRAMA SOIB FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ

\ Permetrà executar més projectes en sectors amb més demanda com hoteleria i turisme, i transport i manteniment de vehicles

\ Un 60 % de les persones desocupades que hi participin i siguin aptes tenen la possibilitat de ser contractades


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball a disposar de 2,2 milions d’euros més per ampliar la dotació econòmica de la convocatòria SOIB Formació amb compromís de contractació 2020-2022, finançada amb fons del Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que permetrà cobrir les necessitats del sistema productiu després de la pandèmia, i així tenir persones formades i requalificades que es puguin contractar.

Amb aquest increment, que se suma als 900.000 € ja pressupostats, el programa disposarà de 3,1 milions d’euros per destinar a la inserció o la reinserció laboral dels treballadors desocupats, registrats com a sol·licitants d’ocupació al SOIB, i a la millora de les aptituds i les competències professionals de les persones, alhora que s’ofereix una formació ajustada al mercat de treball, i als requisits de productivitat i competitivitat de les empreses illenques. El nombre de possibles beneficiaris amb aquesta nova dotació puja a 80 alumnes.

Actualment, les empreses pateixen una manca de cobertura de perfils en ocupacions a les quals volen donar cobertura, sobretot en àrees com l’hoteleria i turisme i el transport i manteniment de vehicles, i han manifestat el desig de contractar persones formades i qualificades per cobrir les vacants amb els perfils adequats.

A la vegada, la situació actual exigeix amb urgència una millora de les competències professionals dels treballadors en situació d’atur per adaptar-se als canvis. L’objectiu és que durant els mesos de l’hivern es pugui dur a terme la formació i, després, en la temporada d’estiu, formalitzar les contractacions.

Un programa iniciat l’any 2018 que té una gran acceptació

Aquest programa, que es va iniciar l’any 2018 i que té una bona acceptació dels organismes que el desenvolupen, preveu subvencions per a empreses amb centres de treball ubicats a la comunitat autònoma o per a entitats de formació acreditades, per tal de dur a terme cursos en què hi hagi el compromís de contractar una part dels alumnes durant un període mínim exigit. La contractació ha de suposar un augment de la plantilla real de l’empresa.
 
Les entitats beneficiàries contractaran almenys un 60 % dels alumnes, els quals hauran de complir la doble condició d’haver assistit a un mínim del 75 % de l’acció formativa i obtindrà la qualificació d’apte. A més, les persones contractades cobriran un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda, mitjançant un contracte indefinit o com a mínim de 6 mesos a jornada completa. Si la jornada és a temps parcial, la durada del contracte serà de 9 mesos.
 
En la darrera convocatòria, s’han fet tres cursos: Socorrisme en instal·lacions aquàtiques, Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, i Vigilància, seguretat privada i protecció de persones, i se n’han beneficiat 45 persones. Pròximament, s’iniciarà un nou projecte sobre atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials a Formentera.