LOGO CAIB
Contingut
28 març 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA CONTRACTACIÓ DE LA REFORMA I L’AMPLIACIÓ DE L’OFICINA DEL SOIB DE MATEU ENRIC LLADÓ DE PALMA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA CONTRACTACIÓ DE LA REFORMA I L’AMPLIACIÓ DE L’OFICINA DEL SOIB DE MATEU ENRIC LLADÓ DE PALMA

\ El projecte de remodelació té un pressupost de gairebé 2,3 milions d’euros, que es distribueixen en dues anualitats

\ La millora i la modernització de la xarxa d’oficines del SOIB és una de les prioritats del Pla d’Ocupació de Qualitat

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat el SOIB a iniciar la contractació de les obres de reforma i ampliació de l’oficina ubicada al carrer de Mateu Enric Lladó de Palma, que, com la resta d’oficines de la xarxa, comparteix amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Aquesta reforma integral, que s’iniciarà previsiblement durant el mes de juny, s’emmarca en el programa per modernitzar els serveis del SOIB i suposarà una inversió de 2.290.276 €. D’aquest pressupost, el SEPE subvenciona un import màxim de 843.600 € que s’inclouen en el Pla Renove, amb el qual es financen la renovació d’instal·lacions i equipaments per a oficines d’ocupació de l’Estat amb presència de personal del SEPE. A més, del programa de modernització dels serveis públics, el SEPE aporta 1.086.018 € i la resta són de fons propis de la Comunitat Autònoma. Mentre duri l’execució de les obres de reforma, el SOIB atendrà els usuaris a les instal·lacions del polígon de Son Castelló.

L’oficina del carrer de Mateu Enric Lladó atén un nombre molt alt d’usuaris de diferents districtes de Palma, Llucmajor, Santa Eugènia i Montuïri. A més, en els darrers anys s’ha registrat un increment de població en una gran part de la badia de Palma, Can Pastilla, s’Arenal, Cala Blava, Badia Gran i Badia Blava. El nombre de demandants inscrits a final de febrer i als quals presta serveis és de 18.845.

L’edifici té una superfície construïda total d’1.011,56 m2, en la qual treballa personal adscrit al SOIB (26) i al SEPE (19). Consta d’una planta subterrània que ocupa un 32,7 % del solar i s’utilitza com a arxiu, i d’una planta baixa i planta primera que ocupen el 100 % del solar. A més, disposa d’una zona central de serveis, una escala ampla i espais oberts en què es distribueixen els treballadors.

L’immoble està adscrit al SOIB com a bé patrimonial. La darrera reforma es va fer fa més de 20 anys, per la qual cosa el seu estat actual fa recomanable intervenir per modernitzar-ne les instal·lacions, complir la normativa vigent i adequar l’espai a les necessitats actuals.

Les obres permetran millorar la reorganització i l’adaptació de l’oficina i incloure una aula de formació en una segona planta per atendre de manera més directa i personalitzada la ciutadania, com també instal·lar plaques fotovoltaiques per a la millora de l’eficiència energètica.

La nova oficina disposarà d’espais oberts en què es podran dur a terme processos col·laboratius de millora de l’ocupabilitat i recerca activa d’ocupació amb la dotació d’equipaments informàtics i connexió wifi gratuïta.