LOGO CAIB
Contingut
13 setembre 2021Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN IMPULSA LA RECERCA MARINA A MENORCA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN IMPULSA LA RECERCA MARINA A MENORCA

\ Se signarà un conveni amb el Consell Insular de Menorca i l’Institut Espanyol d’Oceanografi

\ La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura aportarà 96.000 euros


El Consell de Govern ha tirat endavant la signatura d’un conveni de col·laboració per impulsar la recerca científica en l’àmbit marí a Menorca. L’acord se signarà entre l’Institut Espanyol d’Oceanografia, el Consell Insular de Menorca i la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura amb l’objectiu de desenvolupar actuacions conjuntes d’investigació marina i de seguiment i assessorament científic del medi marí a la reserva de biosfera de Menorca.
D’aquesta manera, es generarà un marc global de col·laboració entre les parts en matèria d'investigació marina i oceanogràfica, en l'àmbit geogràfic de l'illa de Menorca i molt especialment en el marc de l'ampliació de la part marina de la Reserva de Biosfera.

Això suposarà accions concretes com ara l’impuls de l'activitat investigadora de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer, l’intercanvi de dades i informació, l’assessorament en la planificació i gestió del medi marí de Menorca, la realització de projectes d’investigació, la cooperació amb el personal de les tres institucions o la participació en activitats de caràcter formatiu i de difusió. Així mateix, suposarà la participació activa en les reunions del Consell Científic de la Reserva de Biosfera de Menorca.

L’aportació de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura serà de 96.000 euros i tindrà caràcter pluriennal. Així, entre el 2022 i el 2025, el Govern farà una aportació anual de 24.000 euros.