LOGO CAIB
Contingut
17 maig 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L’LGTBI-FÒBIA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN APROVA UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L’LGTBI-FÒBIA

\ Recorden la necessitat de respectar i valorar les persones amb orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i característiques sexuals diverses    

\ El 30 de maig es compleixen cinc anys de l’aprovació de la llei balear per garantir els drets de les persones LGTBI i per erradicar l’LGTBI-fòbia


El Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional per al 17 de maig, Dia Internacional Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, que se celebra avui.

D’aquesta manera, l’executiu autonòmic mostra el seu compromís amb la prevenció i l’erradicació de l’LGTBI-fòbia, i recorda la necessitat de respectar i valorar les persones i les famílies amb orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i característiques sexuals diverses.

Des de l’any 1990, cada 17 de maig es rememora la despatologització de l’homosexualitat per part de l’Organització Mundial de la Salut. A més, també fa cinc anys de l’aprovació al Parlament de les Illes Balears de la Llei  8/2006, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia.

Amb aquesta declaració, el Consell de Govern mostra que està fermament compromès amb la construcció d’una societat inclusiva des del punt de vista afectiu, sexual i de gènere, com també amb l’erradicació de qualsevol tipus de discriminació, odi o violència contra les persones LGTBI arreu de les Illes Balears, i que coopera activament amb totes les administracions per tal de fer-ho possible. Per això, sota el guiatge dels col•lectius LGTBI, de les administracions públiques i de la societat civil en conjunt, perseverarà en la resposta ferma i eficaç dels poders públics per protegir i garantir els drets de les víctimes. L’LGTBI-fòbia encara avui és un prejudici cultural molt arrelat que origina tot tipus de violències quotidianes en tots els ordres socials, sovint sota formes de discriminació subtils, indirectes o encobertes.

A més a més, el Govern recorda que el passat 8 d’abril el Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d’LGTBI) va aprovar el II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del Govern de les Illes Balears (2021-2024).

Aquest Pla dona continuïtat a les polítiques públiques iniciades arran de la publicació de la Llei i el desplegament posterior d’aquesta, sense perdre de vista que els canvis estructurals que cal assolir només són possibles a llarg termini, però que han de començar sempre amb la suma de les accions que, de manera col•lectiva, la ciutadania i les institucions han de dur a terme complementàriament per trencar estereotips, actituds i comportaments que vulnerin els drets de les persones LGTBI, que són drets humans. El Pla s’estructura en cinc eixos estratègics, dos dels quals estan relacionats amb l’erradicació de l’LGTBI-fòbia i les mesures de no-discriminació i d’igualtat de tracte.