LOGO CAIB
Contingut
9 abril 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19: Govern, UIB i AQUIB vetllen pel bon funcionament de l’educació universitària NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: Govern, UIB i AQUIB vetllen pel bon funcionament de l’educació universitària

Des dels tres òrgans es fa un seguiment excepcional del curs acadèmic 2019-20

Des que es va declarar la pandèmia del COVID-19 a l’Estat Espanyol, el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) estan en continu contacte. Això amb l'objectiu de coordinar les actuacions i la presa de decisions i arribar a acords pel desenvolupament de la docència universitària en la situació de confinament generat pel COVID-19.

El principal missatge que es vol transmetre a la comunitat universitària així com a la ciutadania en general és un missatge de tranquil·litat. El Govern, la UIB i l’AQUIB treballen des de la coresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte de la situació esdevinguda en els aprenentatges dels estudiants.

Així, des del Govern i l’AQUIB es dóna suport a les següents iniciatives de la UIB:

  • Prioritzar la salut de les persones i la seguretat de la comunitat universitària atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

  • La resolució del rector en la qual declara que la docència universitària serà no presencial fins al final del curs 2019-20.

  • La instrucció del Vicerector de Docència sobre l’ampliació i el desenvolupament del protocol d’actuació en l’adaptació de la docència presencial a la docència no presencial.

  • Plantejar la possibilitat que algunes activitats acadèmiques es puguin fer de forma presencial, salvaguardant sempre la salut i la seguretat de la comunitat universitària.

Tant des de l’executiu autonòmic com des de l’AQUIB es vol manifestar la voluntat de mantenir i garantir la qualitat de l’educació universitària en l'adquisició de les competències i els resultats d'aprenentatge. Finalment, el Govern vol subratllar la total confiança en la tasca que desenvolupa la Universitat en aquests moments i reconeix l’esforç que duu a terme tota la comunitat universitària per fer front a aquesta situació d’excepcionalitat.