LOGO CAIB
5 de juny de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern i el Consell de Mallorca impulsen el pacte de batles i batlesses de l’illa NNota Informativa

El Govern i el Consell de Mallorca impulsen el pacte de batles i batlesses de l’illa

\ Les autoritats de governs locals tenen una cita avui en una jornada d’ecomunicipalisme
\ La reducció de C02 i la compra pública sostenible i innovadora són els eixos de la jornada

 
El passat mes de gener les conselleries de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i Territori, Energia i Mobilitat i el Consell de Mallorca varen signar un Conveni per dur a terme iniciatives d’impuls del Pacte de Batles i Batlesses a l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca. D’aquí sorgeix la primera jornada d’ecomunicipalisme, que té lloc avui al Parc Bit de Palma i que ha inaugurat el conseller Vicenç Vidal.
 
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha recordat que la Conselleria “exerceix les competències en matèria de desenvolupament sostenible i d’Agenda Local XXI”, l’aplicació local del Programa 21, un programa d’acció d’àmbit internacional que hauria de permetre assolir el desenvolupament sostenible en un triple vessant: econòmic, social i ambiental.
 
“Tant el Pacte de Batles i Batlesses com l’Agenda Local XXI són iniciatives urbanes importants, que impliquen uns compromisos voluntaris de les administracions locals i el desenvolupament d’uns plans de acció concrets, tant en matèria de clima i energia (els plans d’acció d’energia sostenible o PAES, en el cas del Pacte de Batles i Batlesses) com en matèria de desenvolupament sostenible (l’Agenda Local XXI)”, ha explicat Vidal.
 
En aquest context, “conscienciats de la importància de promoure pràctiques sostenibles, el mes de febrer la Conselleria es va adherir a la iniciativa europea Xarxes Regionals per a la Contractació Sostenible (SPP Regions)”, que promou la creació de xarxes d’àmbit regional per al foment de la compra pública sostenible i innovadora i l’intercanvi d’informació i experiències “a fi d’assolir entre tots i mitjançant licitacions ecoinnovadores els objectius d’estalvi d’energia primària i de desenvolupament d’energies renovables plantejats per aquesta iniciativa europea”, ha conclòs Vidal. Això significa arribar a un estalvi de 54,3 GWh/any d’energia primària i desenvolupar energies renovables per valor de 45 GWh/any.
 
Per això, la jornada es divideix en dos blocs, el primer sobre el Pacte de Batles i Batlesses, les seves implicacions i la capacitat de rèplica a altres illes, durant el qual es presentaran les línies d’ajuda i les iniciatives del Govern de les Illes Balears per avançar en la lluita contra el canvi climàtic i el canvi de model energètic, i el segon sobre la compra pública sostenible i innovadora. Tant la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic com la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus treballen en la creació de la Xarxa Balear d’Administracions Locals en matèria de contractació pública sostenible i innovadora.
Aquesta iniciativa s’enquadra dins un marc més ampli, d’àmbit europeu, el projecte SPP Regions, de xarxes regionals per a la contractació sostenible. Com a agents dinamitzadors de les activitats hi participen l’Ecoinstitut de Barcelona i el Consell Internacional d’Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI, per les seves sigles en anglès), format per governs locals que treballen per la sostenibilitat. Ambdues entitats tenen una àmplia experiència en la creació, la participació i la dinamització de xarxes d’aquest tipus.
En aquesta sessió, adreçada específicament a les autoritats de governs locals, es presentarà la iniciativa i els seus objectius, i s’aprofundirà en algunes de les claus de la contractació pública sostenible i innovadora.