LOGO CAIB
30 de març de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El conseller Marc Pons informa que el projecte d'estesa elèctrica des Fornàs queda totalment descartat NNota Informativa

El conseller Marc Pons informa que el projecte d'estesa elèctrica des Fornàs queda totalment descartat

L’alternativa és tècnicament viable segons Red Elèctrica
S'ha presentant un projecte alternatiu al Ministeri d'Energia sobre el qual s'espera resposta

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha explicat l’alternativa treballada amb Red Elèctrica a l’estesa elèctrica prevista en aquesta zona, que ja ha estat presentada al Ministeri d’Energia en el transcurs d'una reunió mantinguda amb els  veïns des Fornàs a la qual també hi estaven presents el president del Consell d'Eivissa, Vicens Torres, el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, i els batles d'Eivissa, Rafael Ruiz, Sant Antoni, José Tur i Sant Josep, Josep Marí.

Pons ha informat que «el projecte actual des Fornàs queda totalment descartat. La proposta presentada és viable i molt menys impactant sobre el territori». Així mateix, ha destacat que «es tracta d'una actuació tècnicament viable i això ho certifica també els tècnics de Red Elèctrica amb els quals s'han fet les consultes pertinents anbans de la presenció del projecte». 
 
El conseller i el director general han donat tota mena de detalls sobre l’alternativa presentada al ministre d'Energia, Àlvaro Nadal, el passat mes de febrer i sobre la qual s’espera tenir una resposta definitiva al més aviat possible.

Segons han explicat, s’ha de tenir en compte el context en el qual s'ubica la proposta alternativa i és que l’illa d’Eivissa ha patit creixements molt importants en els darrers anys, la qual cosa ha suposat també un augment de la demanda que, amb la infraestructura actual, no resulta suficient, i es podria arribar a tenir problemes de subministrament si no se’n prenen mesures.
 
La principal dificultat actual que pateix l'illa, a més de l'elevada demanda, és la dificultat per distribuir energia des de la central a tots els punts de l’illa, així com la fragilitat del sistema, dependent de la central en la seva totalitat, per la qual cosa en cas de fallada el col·lapse elèctric s’estendria a tot Eivissa.
El principal element que s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar una nova estesa és que les zones amb menys impacte es troben actualment superpoblades, la qual cosa implica més complicacions en la intervenció.

L’alternativa presentada al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme consta de dues fases:

Fase 1: solució amb horitzó temporal de 2020

Aplicable a partir d’ara i que únicament seria possible el seu manteniment si hi hagués una aturada en el creixement progressiu d’Eivissa registrat fins ara. És a dir, si en els propers anys s’estabilitza el consum energètic de l’illa.

Aquesta actuació implica la construcció d’una nova línia subterrània Eivissa-Bossa, que està projectada només per a sòl urbà, maximitzant l’ús de carrers i camins públics.

Així mateix, inclou l’ampliació de la subestació de Sant Jordi, que es troba en terreny no urbà i que suposaria una nova ocupació d’aproximadament 20.000 m².

També s’haurà de dur a terme un reforçament de les línies existents a partir d’un increment d’altura d’entre 3 i 5 metres d’altura, segons la ubicació.

Fase 2: noves infraestructures per poder fer front a un creixement mantingut

Aquesta actuació dependrà de l'escenari concret de creixement en els anys següents a la implantació de la fase primera. Inclou la posada en marxa d’una nova línia aèria entre Sant Jordi i Sant Antoni, que implicaria el desmuntatge posterior de l’existent. L’estesa es faria paral·lela a l’actual línia de 66 kV.

Així mateix, el projecte inclou l’ampliació de la subestació de Sant Antoni.