LOGO CAIB
28 març 2017 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Serveis Socials destina 6,6 milions d’euros a finançar projectes d’entitats socials NNota Informativa

Foto de noticia

Serveis Socials destina 6,6 milions d’euros a finançar projectes d’entitats socials

Són 59 programes d’entitats sense ànim de lucre que la Conselleria subvenciona per als anys 2016 i 2017

Es compleix la demanda de les entitats de fer convocatòries biennals per aportar estabilitat als projectes

Serveis de promoció de l’autonomia personal; atenció a persones amb discapacitat i diagnòstic de salut mental; menors en situació de vulnerabilitat; famílies en risc d’exclusió social; joves extutelats, i lluita contra la pobresa. Aquests són els àmbits d’actuació dels 59 projectes i programes que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació subvenciona mitjançant les convocatòries d’ajuda a entitats socials de les Illes Balears.

En total es destinen 6.581.201 euros a finançar durant els anys 2016 i 2017 serveis i activitats que duen a terme entitats sense ànim de lucre de totes les illes i que cobreixen un ampli ventall de situacions socials de necessitat.

Aquests projectes són finançats mitjançant les subvencions que han convocat, per als dos anys, tres direccions generals de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. La Direcció General de Dependència destina 3.031.265 euros a 22 projectes i programes; la Direcció General de Planificació i Serveis Socials finança 26 projectes, per un import de 2.815.908 euros, mentre que la Direcció General de Menors i Famílies subvenciona 11 projectes, per un import total de 734.027 euros.

Atenció a la demanda de les entitats
El fet que s’hagin convocat els ajuts de manera pluriennal respon a una petició de les entitats, que han vist com la convocatòria biennal permet aportar estabilitat pressupostària i organitzativa als programes i projectes que duen a terme.

A més, la intenció de la Conselleria és que, a partir dels anys 2017 i 2018, alguns d’aquests programes i serveis passin de ser subvencionats a ser finançats per la via de la concertació, com, per exemple, en el cas de programes destinats a persones amb diagnòstic de salut mental.

Document adjunt
En el document adjunt a la nota de premsa es poden consultar tots els projectes i programes finançats, per entitats, programes i imports.
 
S’adjunta un tall de veu de la consellera Fina Santiago.