LOGO CAIB
Contingut
15 desembre 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Educació preveu impulsar 11 centres nous aquest legislatura i 14 grans reformes o ampliacions NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Educació preveu impulsar 11 centres nous aquest legislatura i 14 grans reformes o ampliacions

El Pla forma part d’un conjunt d’accions d’Educació destinades a dotar al sector educatiu de les Illes de la qualitat i equitat necessàries
\ Les intervencions previstes del 2016 a 2019 suposen una inversió total de gairebé 100 milions d’euros que es pagaran en més d’una legislatura
 
\ Educació també preveu la necessitat de 12 centres nous a la propera legislatura (2020-2023)
  
\ El Pla d’Infraestructures es podrà consultar a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
 
 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes. El Pla s’ha estat elaborat des del principi de legislatura per poder respondre de manera ordenada i objectiva a les nombroses necessitat estructurals que presenten els centres educatius de Balears. La presentació ha comptat amb el vicepresident del Govern, Biel Barceló, el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante i el gerent de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), Miquel Coll.
 
El Pla d’Infraestructures Educatives forma part d’un conjunt d’accions de la Conselleria d’Educació i Universitat destinades a dotar al sector educatiu de les Illes de la qualitat i equitat necessàries. L’objectiu d’assolir les mitjanes estatals en resultats acadèmics i reduir l’abandonament escolar prematur no consisteix només en treballar temes pedagògics sinó també en dotar als alumnes i professors de les condicions adequades tant des del punt de vista sociolaboral com de les infraestructures.
 
A més, el Pla s’ha elaborat seguint la filosofia d’actuació de la Conselleria d’Educació i Universitat en tots els seus àmbits de feina, es a dir, des del diàleg i la participació.
 
Les actuacions que preveu el Pla que la Conselleria d’Educació i Universitat impulsi i executi per a aquesta legislatura suposen una inversió que s’acosta als 100 milions d’euros (98.899.600 €) encara que la despesa prevista per aquestes intervencions durant la present legislatura és de més de 64 milions d’euros i la resta es pagarà a les següents legislatures. D’aquestes quantitats, 22 milions a Eivissa i Formentera; 15 milions a Menorca i més de 60 milions a Mallorca.
 
El Pla també inclou un estudi de necessitats per a la pròxima legislatura i preveu una inversió per a noves construccions i ampliacions de 72 milions d’euros (72.176.912€).
 
Però tot i que les inversions econòmiques són importants, cal destacar el fet que per primera vegada en molts d’anys, es torna a comptar amb un pla d’inversions educatives a curt, mig i llarg termini, la qual cosa permet organitzar les inversions i actuacions d’una manera més adequada i amb major tranquil·litat des del punt de vista de l’administració però també per als centres, els professors i els alumnes.
El Pla d’Infraestructures ja es pot consultar a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres  i progressivament, la informació concreta de cada projecte s’incorporarà a la web de l’IBISEC per a poder fer-ne el seguiment.
 
L’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) encarregat de l’execució del Pla, s’ha reforçat amb dos arquitectes més i un informàtic per poder avançar en la redacció dels projectes.
 
Una situació de partida complicada
El Pla parteix d’un estudi de la situació que hi havia als centres educatius de Balears en acabar el curs 2014/15 que mostra un dèficit acusat d’infraestructures degut a les necessitats d’escolarització, absència d’inversions suficients en la legislatura anterior i un dèficit històric d’infraestructures des del traspàs de competències educatives de Madrid a les Balears. Tot això s’ha agreujat pel creixement constant de la població escolar, que s’ha mantingut fins i tot en els temps de crisi econòmica, especialment a Mallorca, Eivissa i Formentera.
 
Per tal de tenir una visió real de la situació s’han mantingut nombroses reunions i contactes amb bona part dels municipis de les Balears per revisar les infraestructures existents, les demandes d’intervenció pendents i les principals mancances i necessitats d’actuació. Aquesta informació es va completar amb un estudi d’evolució de dades de població escolar i d’escolarització de cada municipi i de cada illa, la relació de matrícula/oferta de places (ràtios) i la presència d’aules modulars.
 
Al mateix temps que es feia aquesta feina, des de l’inici de la legislatura, es varen començar a fer actuacions. Així des de mitjans de 2015 fins ara s’han dut a terme més de 230 obres majors i menors en els centres educatius, s’ha iniciat la construcció del CEIP de Son Macià i es preveu que durant el primer semestre de 2017 es comenci la construcció de l’IES Santa Maria. En el 2016 s’hauran invertit més de 10 milions d’euros a totes les illes.
 
 
Com decidir què es construeix, on i quan
Una de les dificultats d’elaborar un Pla com el que avui es presenta és establir les prioritats d’actuació, tenint en compte la gran quantitat de projectes que és necessari posar en marxa. Per això s’ha elaborat una proposta d’onze criteris que permeten decidir l’ordre d’actuació. D’entre tots ells, els que indubtablement tenen més pes, són el de necessitats d’escolarització  (combinant dades d’evolució de la població en edat escolar, dades escolarització i oferta de places), el de presència d’aules de modulars, l’existència de deficiències estructurals greus i la posada de solar a disposició de la Conselleria.
 
 
Resum del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2019
El Pla preveu 25 actuacions durant la legislatura actual (2016-2019) que suposen una inversió de més de 500 mil euros: 16 a Mallorca, 3 a Menorca, 4 a Eivissa i 1 a Formentera. Entre aquestes actuacions hi ha 11 centres de nova construcció, 7 ampliacions i 7 reformes.
 
 
  • Nous centres
A Mallorca: CEip Son Macià; IES Santa Maria, CEIP de Campos, CEIP Alcúdia. A Eivissa: CEIP Sant Josep, CEIP Santa Eulària (i ampliació Sant Carles); CEIP Can Picafort; CEIP Palma B; i CEIP Caimari. A Formentera: CEIP Sant Ferran (Formentera) i A Menorca: CEIP Es Mercadal.
 
 
  • Ampliacions
A Mallorca: CEIP Simó Ballester (Manacor); IES Binissalem; IES Puig de Sa Font (Son Servera); CEIP Blai Bonet; Conservatori de Palma. A Menorca: IES Joan Ramis i Rami; A Eivissa: IES Isidor Macabich
 
 
  • Reformes
Projectes de més de 500 mil euros 2016-19 Illa Prioritat Cost previst
Construcció CEIP Son Macià Mallorca 1 2.300.000
Reforma CEIP Miquel Costa i Llobera Mallorca 1 680.563
Reforma CEPA S’Arenal Mallorca 1 515.434
Reforma CEIP Son Ferriol Mallorca 1 600.000
Reforma CEIP Sant Ciríac Eivissa 1 600.000
Ampliació CEIP S. Ballester (Manacor) Mallorca 1 1.316.200
Ampliació IES Binissalem Mallorca 1 1.714.720
Ampliació IES Puig de Sa Font Mallorca 1 1.209.235
Reforma CEIP Miquel Duran i Saurina Mallorca 1 1.200.000
Construcció nou IES Santa Maria Mallorca 1 6.414.848
Construcció nou CEIP Campos Mallorca 1 5.241.546
Construcció nou CEIP Alcudia Mallorca 1 5.241.546
Construcció nou CEIP Es Mercadal Menorca 1 5.241.546
Construcció nou CEIP Sant Josep Eivissa 1 5.241.546
Construcció nou CEIP Sta. Eulària i ampliació CEIP St. Carles Eivissa 1 7.241.546
Construcció nou CEIP Ca'n Picafort Mallorca 2 5.241.546
Construcció nou CEIP Palma B Mallorca 2 5.241.546
Construcció nou CEIP Sant Ferran (Formentera) Formentera 2 5.241.546
Construcció nou CEIP Caimari Mallorca 3 3.000.000
Reforma Conservatori i Escola Adults Maó Menorca 2 3.500.000
Reforma CEIP Montuïri Mallorca 2 1.639.156
Ampliació IES Joan Ramis i Ramis Menorca 3 1.500.000
Ampliació IES Isidor Macabich Eivissa 3 800.000
Ampliació CEIP Blai Bonet Mallorca 3 600.000
Ampliació Conservatori Palma Mallorca 3 1.200.000
Altres inversions 2016-19      
Altres obres de reforma en centres d'Eivissa-Formentera Eivissa 1-3 3.521.557
Altres obres de reforma en centres de Mallorca Mallorca 1-3 9.942.532
Altres obres de reforma en centres de Menorca Menorca 1-3 5.295.147
Altres obres de reforma a les Illes Balears     7.617840
TOTAL     98.899.600
A Mallorca: CEIP Miquel Costa i Llobera; CEPA S’Arenal; CEIP Son Ferriol; Ceip Miquel Duran i Saurina; CEIP Montuïri. A Menorca: Reforma Conservatori i Escola d’Adults de Maó. A Eivissa: CEIP Sant Ciriac.
 
El Pla també preveu un centenar d’actuacions amb quanties inferiors a 500 mil euros. Entre d’altres hi ha les reformes dels CEIP Can Cantó, sa Blanca Dona, Can Misses o o l’IES Isidor Macabich a Eivissa; les dels CEIP Punta de n’Amer,  Ses Comes, Ses Salines, Son Canals, o els IES Francesc de Borja Moll i Guillem Sagrera a Mallorca; Ceip Es Mercadal, Escola d’Art, Conservatori i Escola d’Adults de Maó a Menorca.
 
 
I per a la pròxima legislatura (2020-2023)
L’estudi de necessitats que sustenta el Pla d’Infraestructures Educatives permet fer una previsió de les noves construccions, ampliacions o reformes més grans que s’hauran de fer en la propera legislatura. En total, es preveu la necessitat de 12 centres nous: CEIP Bunyola, CEIP Caimari, CEIP Inca, CEIP Sa Pobla, IES Eivissa, CEIP Eivissa, IES Son Ferriol, CEIP Sant Jordi, CEIP Urbanitzacions, CEIP Es Caülls, IES Maioris i CEIP Sant Antoni.
 
A més es preveuen també les ampliacions de l’IES Quartó del Rei (Eivissa), de l’IES de Porreres i de l’IEs Marc Ferrer (Formentera) i les reformes del Conservatori i l’Escola d’Adults de Maó.
 
 
Infraestructura Illa Cost previst
CEIP Bunyola Mallorca 5.241.546 €
CEIP Caimari Mallorca 3.000.000 €
CEIP Inca Mallorca 5.241.546 €
CEIP Sa Pobla Mallorca 5.241.546 €
IES Eivissa Eivissa 6.414.848 €
CEIP Eivissa Eivissa 5.241.546 €
Reforma Conservatori i Escola Adults Maó Menorca 3.500.000 €
IES Son Ferriol Mallorca 6.414.848 €
Ampliació IES Quartó del Rei Eivissa 1.500.000 €
CEIP Sant Jordi Eivissa 5.241.546 €
CEIP Urbanitzacions Mallorca 5.241.546 €
CEIP Els Caülls Mallorca 5.241.546 €
IES Maioris Mallorca 6.414.848 €
CEIP Sant Antoni Eivissa 5.241.546 €
Ampliació IES Porreres Mallorca 1.500.000 €
Ampliació IES Marc Ferrer Formentera 1.500.000 €
Total   72.176.912 €
       
* S'adjunten talls de veu específics d'Eivissai Formentera i Menorca