LOGO CAIB
9 desembre 2016 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: SERVEIS SOCIALS PASSARÀ DE LA SUBVENCIÓ A LA CONCERTACIÓ DELS SERVEIS DE TUTELA PER A PERSONES ADULTES INCAPACITADES JUDICIALMENT CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SERVEIS SOCIALS PASSARÀ DE LA SUBVENCIÓ A LA CONCERTACIÓ DELS SERVEIS DE TUTELA PER A PERSONES ADULTES INCAPACITADES JUDICIALMENT

\ La tutela té com a objectiu garantir la protecció de les persones adultes que han estat declarades incapacitades per un jutge
\ L’import màxim d’aquests concerts, que atorguen més seguretat i estabilitat al servei, és de 761.642,40 euros

El Consell de Govern d’avui ha autoritzat, amb caràcter previ, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per convocar el concert social de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per a l’any 2017. Aquest fet suposa passar del sistema de subvenció, pel qual les entitats s’han de presentar anualment a una convocatòria de subvencions, a la concertació de places, per la qual l’Administració paga pels serveis que presten. La concertació implica una millora substancial amb relació a la subvenció, perquè dóna més seguretat i estabilitat al servei. L’import màxim d’aquests concerts és de 761.642,40 euros.
 
La tutela té com a objectiu garantir la protecció de les persones adultes que han estat declarades incapacitades per un jutge, i proporcionar-los atenció jurídica, social i econòmica –també administrativa quan no hi ha familiars o persones properes que puguin assumir-la.
 
Des de la Conselleria s’està treballant per passar de les subvencions a la concertació dels serveis socials, amb la finalitat de donar estabilitat i seguretat als serveis que des de fa anys presten les entitats a la nostra comunitat en l’àmbit dels serveis socials. De fet, enguany s’ha aprovat el marc jurídic per a la concertació dels serveis socials i ja s’han concertat serveis com l’atenció primerenca i les places residencials per a persones grans dependents, i properament es concertaran les places de centres ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental