LOGO CAIB
Contingut
23 juny 2016| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: El Consell de Govern autoritza el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l’atenció a les drogodependències per un import de 123.168 euros CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: El Consell de Govern autoritza el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l’atenció a les drogodependències per un import de 123.168 euros

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Salut a signar el conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a l’atenció a les drogodependències per un import total de 123.168 euros.
 
La finalitat d’aquest conveni és la col·laboració en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció, el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, i la coordinació per al desenvolupament de programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions a l’illa de Menorca, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.
 
Les accions que integren el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions són les següents:
 
 
  1. Preparació i subministrament de metadona a les persones usuàries en els centres d’atenció a les drogodependències de l’illa.
  2. Programa de formació per a professionals
  3. Programa d’atenció i tractament ambulatori: cobertura d’assistència ambulatòria a les drogodependències i altres addiccions a l’illa a través d’un equip professional que dóna cobertura als centres d’atenció a les drogodependències (CAD).
  4. Recursos complementaris: centre de contenció Andana; centre de dia Arrels; Programa base (comunitat terapèutica Ses Sitjoles); programa “Just a temps”; programa “Ciberjove”; programa “Centre de dia Projecte Jove”;  programa d’intervenció familiar, i comunitat Itaca.