LOGO CAIB
Contingut
17 juny 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: Aprovats els nomenaments del president i la vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: Aprovats els nomenaments del president i la vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears


El Consell de Govern ha aprovat avui el nomenament de Pere Carrió com a president i el de Joana Maria Mas, com a vicepresidenta, del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB).
Actualment tant Carrió com Mas ja ocupaven aquests càrrecs al CEIB però degut a la modificació establerta en la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per la qual es recuperava la composició original d’aquest òrgan, ara, entre d’altres membres, s’ha de tornar a nomenar el president i vicepresidenta.
El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) torna a tenir cinquanta membres, la mateixa composició que tenia en el moment en què es va crear, l’any 1998. Aquest òrgan va haver de reduir la seva composició l’any 2012. Dels 50 membres del Consell Escolar es va passar a 36.
El CEIB és el màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari en l’àmbit territorial de les Illes Balears i l’organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l’àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l’ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l’educació.