LOGO CAIB
Contingut
9 maig 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Educació torna a impulsar els programes de reutilització de llibres i material didàctic als centres educatius de Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Educació torna a impulsar els programes de reutilització de llibres i material didàctic als centres educatius de Balears

Es quintuplica la dotació destinada a la reutilització de llibres en qualsevol suport, inclòs el digital
La Conselleria d’Educació i Universitat multiplica per cinc la dotació destinada al programa de reutilització de llibres i material didàctic per al curs 2016-17. Així ho han explicat avui matí el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. Cal tenir present que el curs 2015-2016 l’aportació per part del Govern de les Illes Balears va ser de 211.281 €. Enguany, l’aportació de la Conselleria d’Educació i Universitat serà de 1.100.000 €, passant de10 € per alumne de primària i 13 € per alumne de secundària adherit a 50 € per alumne adherit de primària i secundària el curs 2016-2017.
Aquests programes s’apliquen a les Illes Balears des del 2008 a primària i des de 2009 a Secundària i han arribat a comptar amb 25 mil alumnes participants en el curs 2011/12. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat es estimular la participació en aquests programes ja que, a més de donar suport econòmic a les famílies, també tenen una important vessant educativa. Educar en el respecte a la utilització dels materials que s’utilitzen dins els centres educatius, al bon ús que se’n fa i a compartir aquests materials amb els companys o amb els alumnes dels cursos posteriors és un argument essencial per impulsar aquests programes.
El programa de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodreix de les aportacions econòmiques de les famílies (en concepte de dipòsit) i de la Conselleria amb el que s’adquireixen. En finalitzar el curs es retorna el dipòsit després de revisar si els llibres estan en bon estat i poden ser usats per un altre alumne el proper curs.
El programa s’aplica a centres públics i concertats. Els públics estan obligats a oferir-los sempre que hi hagi un mínim d’un 10% de l’alumnat del centre que sol·liciti adherir-s’hi. El curs actual hi ha 126 centres a Balears amb programes de reutilització de llibres, d’aquests, 11 són centres de Secundària i 115 centres d’Infantil i Primària.
Els centres de les Illes Balears ja han rebut les instruccions corresponents i es poden consultar al web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.
 
  
 
Inversió per alumne per part de la CAIB
Cursos Primària Secundària
2008/09* 70 € 0
2009/10 75 € 100 €
2010/11 75 € 100 €
2011/12 75 € 100 €
2012/13 14 € 17 €
2013/14 14 € 17 €
2014/15 17 € 21 €
2015/16 10 € 13 €
2016/17 50 € 50 €
           
 
 
Total alumnes primària i secundària
Curs Alumnat Inversió
2008/09 7.911 640.827,40 €
2009/10 17.202 1.441.788,60 €
2010/11 21.133 1.682.323,80 €
2011/12 25.067 1.953.437,20 €
2012/13 18.815 269.540,00 €
2013/14 18.043 260.276,00 €
2014/15 19.775 345.631,00 €
2015/16 20.466 211.281,00 €