LOGO CAIB
Contingut
7 abril 2016| <9ªL> Presidenta

El Govern posa en marxa l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 per frenar la sinistralitat a les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern posa en marxa l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 per frenar la sinistralitat a les Illes Balears

La presidenta del Govern, Francina Armengol, destaca que amb aquest Pla es dupliquen els tècnics en prevenció amb l’objectiu de reduir els índex d’accidentalitat
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentat avui l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020, impulsada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que desenvolupa tot un seguit d’accions adreçades a reduir la sinistralitat de les Illes Balears. Aquest pla d’acció ha estat consensuat amb els agents econòmics i socials, i vol incidir en els aspectes preventius on més accidents es produeixen i on les conseqüències són més greus. La posada en funcionament d’aquest pla es fa molt necessària, atesos els alts índex de sinistralitat que pateix la Comunitat.
 
Durant la presentació, Francina Armengol, que ha estat acompanyada pel conseller de Treball, Iago Negueruela, ha expressat que“amb aquest pla hem duplicat els tècnics, que creixeran a totes les Illes i farem una tasca més coordinada. El nostre objectiu és millorar la qualitat de la feina perquè sigui estable i ben remunerada. És una estratègia ambiciosa que vol revertir la tendència actual que és fruit dels darrers anys de retallades”. Per la seva banda, el conseller Negueruela ha indicat que la principal finalitat de l’Estratègia és “reduir la sinistralitat i aconseguir l’Objectiu 0 en accidents de treball” i, per això s’han dissenyat campanyes específiques que incideixin en els sectors i activitats on és més necessari.
 
L’estratègia de Salut Laboral comptarà amb un important reforç de tècnics de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral. Aquest any s’incorporaran 13 professionals més als 18 amb què compta la Direcció General, per desenvolupar campanyes específiques d’actuació. D’aquests 31 tècnics en prevenció, 10 es destinen específicament a temes d’ergonomia (fins ara només hi havia 4 persones) i també es reforça d’un a 3 els metges de la Unitat de Medicina del Treball. La inversió de la Conselleria per assumir l’increment dels tècnics és de 510.000 euros.
 
Amb el lema “La salut laboral és un dret; reduir la sinistralitat, una obligació”, enguany s’activen tres campanyes específiques en matèria de sobreesforços, construcció i agents químics perillosos. Cada campanya desenvolupa tot un seguit d’accions adequades a cada activitat o sector. Així, la campanya de sobreesforços fa incidència en la prevenció d’accidents i malalties professionals derivades de sobreesforços en activitats com les cambreres de pis, residències, "handling" d’Aeroport, reposadors de supermercats o construcció.
 
La campanya de construcció incidirà en aconseguir un “objectiu zero” en els accidents en aquest sector. Aquestes accions s’han dissenyat perquè la gravetat dels accidents en construcció és molt més elevada, i les conseqüències que es generen són més greus. S’ampliarà el nombre de visites a obres, amb un control específic de les grans obres. En aquest sector, es treballarà en estreta col·laboració amb la Inspecció de Treball.
D’altra banda, s’engega una campanya adreçada a evitar accidents causats per l’exposició a agents químics perillosos, per les seves conseqüències que, a mig i llarg termini, poden derivar-se d’una mala praxi. S’efectuaran campanyes de control per revisar inventaris d’equips de protecció, i s’organitzaran diverses jornades tècniques, orientades a professionals que estan en contacte amb químics perillosos.
 
Altres actuacions, de caràcter més transversal, són establir nous criteris d’anàlisi, tenint en compte variables com l’edat i la perspectiva de gènere, per poder plantejar en un futur mesures atenent a diferents problemàtiques; establir protocols per detectar casos de “mobing”i assetjament sexual a l’àmbit laboral i la col·laboració amb la Fundació per a la Prevenció en Hoteleria i la Fundació Laboral de la Construcció, entre altres accions.