LOGO CAIB
11 de febrer de 2016Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Constituïda de la Mesa que obre el procés participatiu per a la reforma de la Llei d’ordenació i ús del sòl NNota Informativa

Constituïda de la Mesa que obre el procés participatiu per a la reforma de la Llei d’ordenació i ús del sòl

El conseller Boned destaca que l’objectiu és la consecució d’una llei “amb vocació d’estabilitat i perdurabilitat, capaç de conjugar protecció i activitat econòmica”
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha constituït avui la Mesa per tractar la reforma de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en la qual participaran representats de les administracions públiques (Comunitat Autònoma, consells insulars i ajuntaments), d’entitats —com col·legis professionals (d’advocats, enginyers, pèrits agrícoles, geògrafs, arquitectes, aparelladors...)—, associacions empresarials (com CAEB, promotors, constructors, Pime), entitats ecologistes com el GOB, la Universitat de les Illes Balears, la Cambra de Comerç o ABTU (associació d’urbanistes), entre d’altres.

El conseller Joan Boned ha agraït que els professionals convocats hagin acceptat el repte de participar en el procés de redacció de la nova norma i ha destacat que “la feina a fer és complexa, però a la vegada motivadora perquè servirà per fixar les bases sòlides d’un marc normatiu territorial, amb la consecució d’una llei de sòl amb vocació d’estabilitat i perdurabilitat”.

Per dur a terme la reforma de la Llei d’ordenació i d’ús del sòl es formaran distintes meses tècniques de treball, cada una d’elles –un total de vuit- dedicada a analitzar distints aspectes de la normativa del sòl per plantejar noves formulacions a partir del debat que sorgeixi. Es prendran com a referència les distintes parts en què es divideix la Llei actual.

La previsió és que aproximadament en el mes de març de 2017, la Mesa tingui llesta ja una proposta dels tècnics per presentar-la als distints grups polítics i al conjunt de la societat, amb un termini d’exposició pública per la presentació d’al·legacions, i llavors iniciar la tramitació parlamentària.

El conseller ha insistit en què l’objectiu és que la futura llei del sòl sigui fruit del diàleg i el consens econòmic i social. “Serà la proposta que entre tots anirem articulant la que ens permetrà dotar la nostra Comunitat d’un marc jurídic territorial estable, perdurable i capaç de conjugar perfectament la protecció del nostre territori i l’activitat econòmica. Aquest és l’objectiu. És un gran repte i estam segurs que, amb vosaltres, estam en les millors mans per poder tenir la llei del sòl que necessiten les nostres Illes per escometre els reptes del present i, sobretot, els del futur”, ha dit Boned als professionals i representants socials que participaran en el procés d’elaboració de la norma.

El director general d’Ordenació del Territori, Lluís Corral, ha destacat que el procés que es seguirà per dur endavant la reforma –que desembocarà en una nova llei del sòl- és innovador perquè no es presenta, com es fa habitualment, una proposta per debatre sinó que seran els tècnics de les distintes meses els que aniran donant forma a l’avantprojecte, una nova fórmula oberta i participativa.

Corral ha apuntat també la possibilitat de celebrar jornades obertes, amb ponents de reconegut prestigi, l'opinió dels quals serà sens dubte útil per als membres de les distintes meses que treballen la proposta.