6 febrer 2023 <10aL>Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 6 de febrer de 2023 CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 6 de febrer de 2023

Acords del Consell de Govern de dia 6 de febrer de 2023.