LOGO CAIB
6 d’octubre 2023 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Autoritzats 3.000.000 € per dur a terme el programa «SOIB Formació en el treball per a desocupats»

Foto de noticia

\ La inversió prevista per engegar aquest programa impulsat per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia abasta el període 2024-2026
\ L’oferta formativa en el marc d’aquesta convocatòria està orientada a treballadors en atur i està enfocada a cobrir necessitats formatives observades


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia a disposar d’una inversió de tres milions d’euros per al finançament de la convocatòria de subvencions en matèria de formació en el treball, adreçada preferentment a persones en atur —per al període 2024-2026—, per mitjà del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

L’import de la convocatòria «SOIB Formació en el treball per a desocupats» preveu la concessió d’1.800.000 euros en l’exercici 2024 i 1.200.000 euros en l’exercici 2026.

L’oferta formativa en el marc d’aquesta convocatòria s’adreça a treballadors en atur i està enfocada a cobrir les necessitats formatives observades en els itineraris personalitzats d’inserció, en les ofertes d’ocupació, en els programes específics per a la formació de persones amb necessitats formatives especials o amb dificultats per a la inserció o requalificació professional. L’oferta també pren en compte les necessitats observades en els programes formatius que incloguin compromisos de contractació, en els programes que responguin a les necessitats de qualificació de la població en atur o a les competències requerides pel mercat de treball, així com les exigències en ocupacions i sectors amb més perspectiva d’ocupació.

L’objectiu final serà la millora de les competències professionals i de l’ocupabilitat dels participants, així com la cobertura de les necessitats de les empreses.

Les especialitats incloses en la programació de la convocatòria «SOIB Formació en el treball per a desocupats» s’han d’adreçar preferentment a persones en atur inscrites com a demandants d’ocupació a l’atur a l’inici de la formació. Així mateix, s’hi podran inscriure persones ocupades, en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats.