LOGO CAIB
31 maig 2023 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

Llancen la campanya de prevenció del consum de cigarretes electròniques «Que no et venguin fum», adreçada a joves de 13 a 20 anys

Foto de noticia


La Conselleria de Salut i Consum ha presentat avui, la campanya de prevenció del consum de cigarretes electròniques «Que no et venguin fum», adreçada a joves de 13 a 20 anys. La posada en marxa de la iniciativa coincideix amb la commemoració del Dia Mundial sense Tabac, el qual té l’objectiu de sensibilitzar i informar la població sobre els riscs per a la salut del consum de tabac i altres productes relacionats, i animar els fumadors a deixar de fumar.

El tabac mata cada any més de 8 milions de persones i és la principal epidèmia prevenible a què s’enfronta la comunitat sanitària a escala mundial. En aquest context, l’ús de cigarretes electròniques suposa una nova amenaça per a la salut pública.

Concretament, l’ús de les cigarretes electròniques augmenta de manera alarmant, sobretot en la gent jove, tal com mostra la darrera edició de l’enquesta ESTUDES 2020-2021, d’acord amb la qual el 40 % dels estudiants de 14-18 anys ha utilitzat aquests dispositius alguna vegada en la vida i 1 de cada 4 ho ha fet en el darrer any.

En aquesta enquesta s’observa la relació entre fumar tabac i vaporejar: 8 de cada 10 dels joves que refereixen haver fumat havia utilitzat cigarretes electròniques, mentre que entre els que no havien fumat mai només els havien utilitzat 2 de cada 10.

Entre la població adulta també hi ha consum de cigarretes electròniques. D’acord amb la darrera enquesta EDADES 2021-2022, el 16 % de la població de 15 a 64 anys ha utilitzat cigarretes electròniques, i és més freqüent el consum entre els més joves (quasi el 30 % dels de 15-25 anys), la meitat dels quals refereixen haver utilitzat cigarretes electròniques amb nicotina i haver fumat tabac cada dia en el darrer mes.

Això es deu, entre altres coses, que la població percep que les cigarretes electròniques no són perjudicials, són més segures que el tabac i serveixen per deixar de fumar. Actualment, hi ha estudis que informen que aquestes afirmacions són errònies. A més, estan dissenyades de formes molt atractives i contenen sabors que agraden molt als menors (sabor de maduixa, mango, meló...).

És per això que el Pla d’Addiccions de les Illes Balears (PADIB) ha elaborat una campanya dirigida a joves de 13 a 20 anys per facilitar informació correcta i contrastada científicament sobre els riscs de les cigarretes electròniques.

 

Missatge consensuat entre els professionals de la salut

Per al disseny de la campanya, el PADIB va crear un grup de treball en el qual han participat professionals del PADIB mateix, de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC), del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT), del sindicat d’infermeria SATSE-CIDEFIB i de les associacions CONSUBAL i nofumadores.org, els quals comparteixen la mateixa preocupació sobre aquesta nova forma de fumar i els seus riscs.

La campanya, en un llenguatge proper als joves, gira entorn a una peça musical i un videoclip elaborat pel cantant mallorquí Baaldo (discogràfica Blau produccions) amb col·laboració del PADIB i la resta d’entitats participants. Les empreses Looping i Mark site han estat les encarregades de la coordinació, la producció, el disseny i la difusió en les xarxes socials.

Es promocionarà el missatge a través de la visualització del vídeo (o píndoles del vídeo) a Instagram i Tik Tok a fi de poder arribar al major nombre possible de joves. Des d’allà, se'ls enviarà al microlloc que s’ha elaborat i que recull els missatges preventius, el videoclip i enllaços d'interès amb documents i informació complementària. Aquest microlloc quedarà allotjat en la web sobre tabaquisme de les Illes Balears i en la web del PADIB.

Els missatges principals de la campanya són els següents:

  • Les cigarretes electròniques suposen un perjudici per a la teva salut i la de qui t’envolta. Hi ha diversos estudis que confirmen que el fum de la cigarreta electrònica és tòxica… molt tòxica.

 

  • A més, són molt contaminants i nocives per al medi ambient. Són de plàstic, duen una pila a dins i la majoria no es poden reutilitzar.

 

  • I no són una alternativa al tabac ni ajuden a deixar de fumar. Una de cada tres persones que s’inicia en les cigarretes electròniques acaba sent fumadora.

 

Altres missatges importants són:

 

  • Fumar cigarretes electròniques, igual que el tabac, redueix les defenses dels pulmons.
  • L’única manera de reduir el dany pel fum del tabac i de la cigarreta electrònica és deixar-ho.
  • Entre el 60 % i el 90 % dels usuaris de cigarretes electròniques consumeixen, a més, tabac.
  • La majoria dels estudis que afirmen que vaporejar no té risc per a la salut els ha finançat la indústria tabaquera.
  • Començar amb les cigarretes electròniques du a fumar.
  • Algunes cigarretes contenen més nicotina que les cigarretes convencionals.
  • No és permesa la venda de cigarretes electròniques a les persones menors d’edat.

 

La campanya es llançarà, demà, dia 1 de juny a les 18.00 hores a través de les plataformes musicals i xarxes socials, fins a la tardor de 2023.

Durant aquest Dia Mundial sense Tabac hi ha programades moltes activitats organitzades per diferents organismes i entitats a totes les illes, entre les quals destaca la 1ª CURSA SETMANA SENSE FUM 2023, que tindrà lloc el dia 4 de juny al parc de Torre d’en Pau.