LOGO CAIB
2 juny 2023 <10aL>Conselleria d'Educació i Formació Professional

Publicada la Convocatòria dels ajuts d’alimentació per a alumnat d’ESO i FP Bàsica del curs 2023-2024

Foto de noticia


La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció general de Primera Infància, innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individuals d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024.

Les sol·licituds s'han de presentar del 2 al 30 de juny de 2023, degudament emplenades, als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2023-2024 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital.

L’objectiu d’aquest programa, que es varen posar en marxa aquest curs 2022-23 per primera vegada a les Illes Balears, és compensar els alumnes que, tot i estar dins l’etapa d’ensenyament obligatori (12 a 16 anys), no disposen de menjadors escolars als seus centres i, per tant, no tenen l’opció de gaudir de l’ajut de menjador. Aquests ajuts permetran accedir a un finançament total o parcial del cost del servei  del plat del dia o del piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar als alumnes que, durant el curs 2023-2024, cursen estudis d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Actualment, els ajuts de menjador arriben a alumnat d’infantil i primària de centres públics i concertats, però el fet que els instituts públics no disposin de menjador fa difícil accedir a ajuts de menjador per a l’alumnat escolaritzat en aquests centres encara que es trobin dins la franja d’escolarització obligatòria, mentre que els centres concertats sí que poden oferir aquest servei.

A l’actual curs, en total, s’han admès 230 sol·licituds. Per illes, 196 ajuts seran per a alumnat de Mallorca, 4 de Menorca, 28 d’Eivissa i 2 de Formentera. Aquests ajuts corresponen a 50 centres públics: 40 de Mallorca, 2 de Menorca, 7 d’Eivissa i 1 de Formentera.

Requisits i ajuts

Poden ser beneficiaris dels ajuts:

a) Beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere.

.- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem:

- Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d'aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària i de complir els requisits exposats.

La quantia dels ajuts assignada a cada sol·licitant que hagi obtingut la condició de beneficiari dependrà de la puntuació obtinguda. La quantia s'ha calculat a partir del preu mitjà del cost del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar del centre.

a) Beneficiaris directes:

- 100 % del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (880,00 €)

b) Per motius socioeconòmics:

- 20 punts o més: 100 % del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (880,00 euros)

 - De 5 a 19 punts: 50% del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (440,00 euros)