LOGO CAIB
2 febrer 2024 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Amplien a 6.700.000 € la convocatòria de formació per a desocupats del SOIB

Foto de noticia

\ El nou pressupost de la convocatòria «SOIB Formació en el treball» es distribuirà en 4.020.000 euros el 2024 i 2.680.000 euros el 2026

\ L’objectiu de l’ajut és la millora de les competències professionals i de l’ocupabilitat així com la cobertura de les necessitats de les empreses


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, ha aprovat l'ampliació del pressupost de la convocatòria de subvencions en matèria de formació en el treball, adreçada preferentment a persones aturades, fins als 6.700.000 euros per al període 2024-2026.

L'existència de disponibilitat pressupostària ha permès ampliar en 3.700.000 euros aquesta convocatòria, inicialment prevista en tres milions d'euros, i poder atendre així totes les sol·licituds presentades. El nou import de la convocatòria «SOIB Formació en el treball per a desocupats» preveu la concessió de 4.020.000 euros en l'exercici 2024 i 2.680.000 d'euros en l'exercici 2026.

L'oferta formativa en el marc d'aquesta convocatòria està orientada a treballadors en atur i enfocada a cobrir les necessitats formatives detectades en els itineraris personalitzats d'inserció, en les ofertes d'ocupació, en els programes específics per a la formació de persones amb necessitats formatives especials o amb dificultats per a la inserció o requalificació professional. L'oferta també pren en compte les necessitats observades en els programes formatius que inclouen compromisos de contractació i programes que responen a les necessitats de qualificació de la població aturada, com també les competències requerides pel mercat de treball, a més de les exigències en les ocupacions i els sectors amb més perspectiva d'ocupació.

L’objectiu final és la millora de les competències professionals i de l’ocupabilitat dels participants així com la cobertura de les necessitats de les empreses.

Les especialitats incloses en la programació de la convocatòria «SOIB Formació en el treball per a desocupats» s’han d'adreçar preferentment a persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació a l'atur a l'inici de la formació. Així mateix, s’hi poden inscriure persones empleades, en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats.