LOGO CAIB
29 maig 2023 <10aL>Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Implantaran el grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca i Eivissa

Foto de noticia


\ La partida, de 3,7 milions d’euros, tindrà caràcter pluriennal
\ Permetrà atendre la demanda actual en aquestes dues illes


El Consell de Govern en funcions ha autoritzat una aportació extraordinària a la Universitat de les Illes Balears per atendre la implantació del grau d’Enginyeria Informàtica a les seus de Menorca i Eivissa de la UIB, per un import màxim de 3.779.729,64 euros amb caràcter pluriennal 2023-2027.

La implantació del grau d’Enginyeria Informàtica a les seus de Menorca i Eivissa té com a finalitat ampliar l’oferta acadèmica a les seus de les illes esmentades a partir d’un grau ja existent a Mallorca.

La proposta es fonamenta en el fet que es tracta d’un grau amb múltiples sortides professionals, de demanda substancial a totes les illes, i del qual el numerus clausus existent en l’actualitat provoca que hi hagi més demanda que possibilitats de matriculació.

En aquest sentit, es tracta d’ampliar uns estudis que permetran més formació de professionals d’una titulació d’alta demanda per part de la societat, alhora que es fonamenta la igualtat d’accés en el territori insular. El numerus clausus que es fixa per a les dues illes és de trenta places, quinze de les quals corresponen a Menorca i quinze a Eivissa.

En funció de la previsió de demanda i de l’anàlisi de costs que suposa, la implantació es farà a partir de la creació d’un grup específic per impartir docència a Menorca i Eivissa. Aquest grup permetrà una educació diferenciada, adaptada als horaris d’impartició de les diferents illes i atenent a les necessitats específiques de cadascuna, sense que això impliqui una despesa no assumible.

Cal destacar que, en el recent estudi elaborat pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) Necessitats socioeconòmiques d’implantacions de noves titulacions a la Universitat de les Illes Balears. Una proposta estratègica, el grau d’Enginyeria Informàtica a les seus de Menorca i Eivissa s’identifica com un dels estudis no implantats que tenen més demanda per part de l’alumnat de les Illes Balears.