18 d’abril 2024 Conselleria d'Educació i Universitats

El curs escolar 2024-2025 començarà dia 11 de setembre i acabarà dia 20 de juny

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Consell Assessor del Calendari Escolar ha aprovat avui la proposta d’Educació, que marca dia 28 de febrer com a festa escolar unificada

El Consell Assessor del Calendari Escolar ha aprovat avui la proposta de calendari escolar per als centres docents no universitaris de les Illes Balears per al curs 2024-2025 que ha presentat la Conselleria d’Educació i Universitats.

El curs 2024-2025 començarà dia 11 de setembre i acabarà dia 20 de juny per a l’alumnat d’infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial, exceptuant els alumnes de segon de batxillerat que acabaran el curs dia 22 de maig per tal que puguin participar de les activitats lectives de consolidació abans de l’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Pel que fa als alumnes de formació professional, el curs començarà dia 20 de setembre, mentre que els estudiants del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) i de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) iniciaran el període lectiu dia 23 de setembre i els dels Centres d’Educació per a Persones Adultes (CEPA) i de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) començaran dia 27 de setembre. Tots ells també acabaran les classes dia 20 de juny, a excepció dels de l’EASDIB que finalitzaran el curs dia 27 de juny.

Finalment, els estudiants de l’EEiP-Dansa, per la seva part, iniciaran el seu període lectiu dia 11 de setembre, mentre que els alumnes de l’EEiP-Música el començaran dia 30 de setembre. En ambdós casos, acabaran les activitats lectives dia 13 de juny. Pel que fa a les Escoles Oficials d’Idiomes, el calendari escolar serà de dia 30 de setembre a dia 30 de maig.

El calendari escolar per al curs 2024-2025 marca dia 28 de febrer com a festa escolar unificada. Les vacances de Nadal seran de dia 21 de desembre fins dia 7 de gener, mentre que les de Setmana Santa seran dia 17 d’abril fins dia 27 d’abril.

El curs escolar 2024-2025 tendrà un total de 176 dies lectius per als ensenyaments bàsics.