LOGO CAIB
2 juny 2023 <10aL>Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

La Direcció General de Cultura publica la línia d'ajuts per a la projecció exterior del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

Foto de noticia

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de la Direcció General de Cultura, ha publicat en el BOIB una convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. La dotació de la convocatòria és de 35.000 euros.

Els ajuts van destinats a donar suport a la mobilitat de les persones que formen part de les entitats sense ànim de lucre, tals com associacions, fundacions o cooperatives, i les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat de l'àmbit del patrimoni cultural immaterial en la projecció exterior per dur a terme activitats, actuacions i projectes; per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos; per participar en estades de formació o residències culturals.

Els portadors dels elements del patrimoni cultural immaterial són les comunitats, els grups i les persones que el coneixen, el mantenen i el transmeten (oficis: artesans, margers, fabricants d'instruments tradicionals...; literatura: contacontes, glosats...; teatre; música: grups musicals —xeremiers, de ballada popular...—; ball tradicional: grups folklòrics, escoles de ball de bot...; festes: colles geganteres, colles de dimonis, colles castelleres...; balls de figures: cossiers, cavallets...; salut; onomàstica; jocs i esports tradicionals; cuina tradicional...).

Poden ser beneficiàries de la subvenció a la mobilitat les entitats sense ànim de lucre, tals com associacions, fundacions o cooperatives, i les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat que duguin a terme l'activitat subvencionada o qui les representa, sempre que l'objecte de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra, fora de la seva illa de residència.

El període subvencionable s'estén del 16 de novembre de 2022 al 31 d'octubre de 2023, mentre que el termini de presentació de les sol·licituds estarà obert a partir del dia 6 de juny.

L'import màxim anual que es pot concedir per sol·licitud és de 6.000 euros i cadascuna de les entitats o agrupacions sol·licitants podrà rebre suport per a 3 activitats.

 

L'obertura d'aquesta línia de subvencions compleix amb la Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es va publicar el 13 d'abril de 2019. La Llei esmentada té per objecte salvaguardar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-lo i difondre'l, com també dur a terme qualsevol altra mesura que en garanteixi la viabilitat.

Les bases de les subvencions es poden consultar en aquest enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/5684096