29 desembre 2022 <10aL>Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

El Govern identifica una nova víctima de la fossa de Porreres: Llorenç Martorell Suarez NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern identifica una nova víctima de la fossa de Porreres: Llorenç Martorell Suarez

Amb la identificació de Llorenç Martorell Suarez ja són 52 les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme les restes de les quals han pogut ser identificades a les Illes Balears. 23 d’aquestes identificacions corresponen a restes exhumades al cementiri de Porreres

L’anàlisi genètica de les restes localitzades a les fosses de Porreres durant l’exhumació realitzada el 2021 dins del Segon Pla de Fosses del Govern ha permès la identificació d’una nova víctima. Es tracta de Llorenç Martorell Suarez, natural de Moscari (Selva)  però residia a Palma, on tenia una impremta i una tenda de mobles.

Segons l’informe d’identificació biològica realitzat pel laboratori, la identificació s’ha dut a terme a través d’anàlisis genètiques d’una mostra òssia de les restes que ha estat comparada amb una mostra d’ADN d’un familiar directe, recabada durant la campanya del 2016 on l’Associació Memòria de Mallorca fou la promotora, que ha donat com a resultat una identificació positiva.

Les restes de Llorenç Martorell foren localitzades el febrer de 2021 a partir dels treballs que va dur a terme l’equip tècnic de memòria democràtica del Govern de les Illes Balears, la Societat de Ciències Aranzadi, dins la segona fase d’excavacions i exhumacions de les fosses del cementeri municipal de Porreres, inclosa en el Pla de Fosses 2020-2021 aprovat per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts de les Illes Balears.

Es varen trobar a la fossa núm. 11, intacte sota el bloc de nínxols, que disposava de dos nivells i en la qual es varen localitzar un total de dotze individus: tres a la part superior i nou a la inferior.

La identificació se suma a les de Jaume Ordines, identificat el mes juny d’aquest any, així con a les de Miquel Cabot Dolç, identificat el mes de maig passat, i Miquel Pasqual Quetglas, Bartolomé Matas Alemany i Jordi Colom Estarellas, identificats l’octubre de l’any passat, tots ells localitzats també a la fossa núm. 11; i a la d’Antoni Company Oliver, localitzat en la fossa núm. 12 i identificat al gener d’aquest any 2022.

23 identificacions a Porreres

Al cementeri de Porreres, el Govern de les Illes Balears ha impulsat diferents campanyes d’excavacions i exhumacions que han permès recuperar un total de 114 víctimes de la repressió franquista —49 recuperades en la campanya de l’any 2016, de la qual fou promotora l’associació Memòria de Mallorca, i 65 durant les darreres excavacions, realitzades per Aranzadi entre febrer i març del 2021—. D’aquestes, 14 víctimes varen ser identificades i retornades a les seves famílies a partir dels treballs realitzats l’any 2016. La segona intervenció duta a terme l’any 2021 suma, a hores d’ara, sis identificacions més.

Fins avui, a les Illes Balears s’han pogut recuperar en total les restes de 241 persones assassinades durant la Guerra Civil i el franquisme, de les quals ja s’han identificat 52, amb Llorenç Martorell, i s’han retornat 35 a les seves famílies.

Llorenç Martorell Suarez 

Va néixer a Moscari (Selva) l’octubre de 1898. Era vidu d’Alberta Ciriquián Ferrer. Residia a Palma, on tenia una impremta i una tenda de mobles. El 24 d’octubre de 1936 va ser empresonat a Can Mir. El 9 de febrer de 1937 va ser «posat en llibertat» i se suposa que fou assassinat i enterrat al cementeri de Porreres. No pertanyia a cap partit polític, però regentava una impremta a la qual possiblement s'editava la publicació del Partit Comunista "Nuestra Palabra". Empresonat a Can Mir, l'afusellaren en el cementiri de Porreres el mateix febrer del trenta set.

En una carta escrita per la seva filla i publicada al portal web de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, escrivia el següent ‘Les meves filles han sabut sempre la veritat del que et va passar, mai els he ocultat res. Tenc l’esperança que algun dia em donin la bona notícia que t’han trobat i així, d’alguna manera, tancar aquesta ferida tan gran que sempre he portat al cor.

La teva filla,

Coloma Martorell’.
 

* La familia de Llorenç Martorell va rebre el certificat de reconeixement de víctima del franquisme el passat 29 d’octubre de 2021. La filla i la neta de Llorenç Martorell Suárez escrigueren dues cartes de la memòria publicades al portal web de memòria democràtica del Govern de les Illes Balears que s’adjunten a la nota.