31 d’octubre 2023 Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

El Parlament convalida el Decret llei de mesures urgents per facilitar l’accés a l’habitatge i aprova la seva tramitació com a Projecte de llei NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Parlament convalida el Decret llei de mesures urgents per facilitar l’accés a l’habitatge i aprova la seva tramitació com a Projecte de llei

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts la convalidació del Decret llei 6/2023 de mesures urgents en matèria d’habitatge i la seva tramitació com a Projecte de llei, tal com ha proposat la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, per tal que tots els grups polítics puguin fer les seves aportacions per a millorar el text, enfocat en la creació del nou habitatge de preu limitat (HPL) i també per afavorir la construcció de més habitatge de protecció pública a les àrees urbanes dels municipis de les Illes Balears.

Tal com ha exposat la consellera Vidal davant el ple de la cambra, el Decret llei inclou un primer paquet de mesures urgents “amb l’objectiu principal d’augmentar l’oferta d’habitatges disponibles als municipis de les Illes a preus assequibles i sense consumir territori, a edificis existents i parcel·les no edificades en sòl urbà, i en facilitar l’accés a l’habitatge a les classes mitjanes i treballadores i a la gent jove”, a través de la nova figura de l’habitatge de preu limitat, i també, en determinats casos, per crear habitatges públics protegits.

El Decret habilita noves mesures per generar la creació dels nous habitatges de preu limitat i amb una sèrie de requisits i limitacions per tal d'evitar l'especulació, ha destacat la consellera. “Es tracta de mesures pensades per a ajudar a que més gent pugui accedir a un habitatge, a uns preus limitats per l’administració i més barats que en el mercat lliure”, ha manifestat Vidal, qui ha recordat el compromís d’aprovar el decret dins els sis primers mesos de la legislatura i el fet que va ser aprovat pel Consell de Govern el 2 d’octubre passat, abans dels tres mesos.

La consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat ha recordat que el Decret llei s’ha treballat prèviament, i ara per al seu desplegament, des del diàleg amb altres administracions implicades, com consells insulars i ajuntaments, i amb col·legis professionals i associacions del sector, i s’ha elaborat “amb la premissa de voler posar més habitatge a l’abast de la ciutadania” i per donar noves eines als ajuntaments per tal que “cada municipi, en el seu àmbit i dins les seves competències, les pugui aprofitar, amb la seva pròpia regulació i zonificació en els casos que consideri, per a que siguin mesures efectives”.

Per a la creació dels habitatges de preu limitat (HPL), el Decret llei inclou diverses mesures com el canvi d'ús de locals (comercials, administratius, etc) per a la seva reconversió en aquest nou tipus d’habitatges de preu limitat; la divisió d’habitatges existents, mitjançant un augment de les densitats màximes; l’aprofitament de terrenys per a equipaments públics i privats, encara sense desenvolupar, per a la creació del nou HPL i, en determinats casos, d’habitatge de protecció; o el creixement de l’edificabilitat en alçària en edificacions existents o parcel·les amb usos residencials plurifamiliars permesos.

Per tal de garantir la seva efectivitat, tal com ha recordat la consellera Vidal durant la seva intervenció al Parlament, per poder accedir a un habitatge de preu limitat s’estableixen una sèrie de requisits a les persones beneficiàries: ha de tenir la residència a les Illes Balears i ser una persona física major d'edat, no pot ser propietària al 100% d’un altre habitatge, i el nou habitatge haurà de constituir el seu domicili habitual i permanent, entre d'altres condicions.

Com a exemples de preus de compra, en els casos d’habitatges de 60 m2 i 80 m2 útils, les diverses franges de preus dels HPL, segons el municipi i l’etiqueta d’eficiència energètica dels habitatges, els preus limitats de compra oscil·larien entre els 102.000 euros dels trams de preu més reduïts fins a un màxim d’uns 241.000 euros en el cas de les actuacions a edificacions existents, la majoria de les previstes en el decret. Si es tracta de lloguer, amb aquests exemples, els preus se situarien entre uns 385 euros en els trams més baixos fins a uns 905 euros.

Per a les actuacions d'obra nova, de major cost de construcció, s'estableix un segon tipus de preu limitat. En els exemples d'habitatges de 60 i 80 m2 útils, es situarien entre uns 121.000 i uns 285.000, i, en el cas del lloguer, entre uns 455 euros i uns 1.070. Les franges de preus s’estableixen en funció del municipi i l’etiqueta energètica, i els exemples mencionats projecten els preus aproximats aplicant ja l’actualització de preus de 2023 que serà aprovada properament.

La consellera ha valorat que aquesta nova figura permetrà oferir a la ciutadania habitatges amb preus més assequibles que els que s’ofereixen al mercat lliure. La comparativa entre els preus d’un cas mitjà de reforma del que suposen els nous HPL i els preus del mercat lliure de diversos portals immobiliaris a les Illes Balears, mostra que els habitatges de preu limitat resulten quasi un 40% més barats en el cas de compra i fins un 47% en el cas del lloguer.

Les actuacions a què faculta el Decret llei tenen caràcter temporal: s’estableix un termini de sol·licituds de llicències de fins a dos anys des de l’entrada en vigor del Decret llei i, per a l’execució de les actuacions, un termini de fins a tres anys des del seu inici (sense perjudici de les pròrrogues que es puguin atorgar d’acord amb la normativa urbanística). Des del respecte a les competències municipals, la norma preveu que els ajuntaments, mitjançant un acord del Ple municipal, podran limitar de manera parcial o deixar sense efecte les actuacions previstes en el text.

A més, el Decret reforça la lluita contra el lloguer turístic il·legal i introdueix una modificació de la Llei del turisme de les Illes Balears per tal de poder actuar de manera efectiva i dotar la inspecció turística de la facultat d'adoptar mesures per a la paralització de l’activitat il·legal en l’exercici de les estades turístiques en habitatges. Així, s'estableix com a nova mesura provisional la clausura temporal de l’establiment o de l’habitatge d’ús turístic.

Per a més informació útil sobre els habitatges de preu limitat, les passes a seguir i preguntes freqüents, es pot consultar la pàgina web www.hpl.caib.es