10 maig 2024 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

CONSELL DE GOVERN: Autoritzats 10,5 milions d'euros per a la contractació de joves a través del programa «SOIB Jove: qualificats» CConsell de Govern

CONSELL DE GOVERN: Autoritzats 10,5 milions d'euros per a la contractació de joves a través del programa «SOIB Jove: qualificats»

La convocatòria preveu dues línies: una adreçada al sector públic instrumental de la CAIB i la UIB i l'altra a entitats locals

Aquesta iniciativa subvenciona els costos laborals derivats de la contractació de persones en atur majors de 18 anys i menors de 30

El Consell de Govern ha autoritzat una inversió de 10,5 milions d'euros, a proposta de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, per finançar projectes d'experiència professional en el sector públic autonòmic de persones joves de perfil tècnic especialitzat, a través de la convocatòria de subvencions «SOIB Jove: qualificats sector públic, Universitat de les Illes Balears (UIB) i entitats locals per a l'any 2024».

Aquesta iniciativa subvenciona els costos laborals, incloent-hi la cotització a la Seguretat Social, derivats de la contractació de persones en atur, majors de 18 anys i menors de 30, inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Podran ser beneficiàries dels contractes emmarcats en la convocatòria «SOIB Jove: qualificats» les persones que reuneixin els requisits per signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis i de formació cursat.

La convocatòria preveu dues línies d’ajuts. La línia 1 està adreçada a entitats públiques empresarials i fundacions del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears (CAIB) així com a la Universitat de les Illes Balears, i està dotada amb 9,5 milions d’euros.

La línia 2 compta amb 1.000.000 d’euros de pressupost i s'ha dissenyat per a les entitats locals que no hagin estat beneficiàries d’una subvenció en el programa «SOIB Jove: qualificats entitats locals» convocat pel novembre de 2023. D’aquesta manera, s’ofereix una segona oportunitat a les institucions que no van poder participar en la darrera convocatòria per motius d’implantació dels nous consistoris, per vacant o fase d’incorporació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) o per qualsevol altra circumstància. Així també s’ofereix l’oportunitat de ser contractades a les persones joves d’aquests territoris que compleixin els requisits.

El Consell de Govern també ha autoritzat la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia al pagament del 100 % de la bestreta d’aquests ajuts, sense exigència d’aportació de garantia. Aquest programa està cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) en el marc del Programa de les Illes Balears 2021-2027.