LOGO CAIB
9 juny 2023 <10aL>Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient rebrà 250.000 euros de l’Estat per impulsar refugis climàtics per a la biodiversitat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient rebrà 250.000 euros de l’Estat per impulsar refugis climàtics per a la biodiversitat

L’objectiu és acollir o retenir les espècies d’acord amb els canvis que es puguin patir a causa de l’emergència climàtica

La Conferència Sectorial de Medi Ambient ha acordat, aquest divendres, transferir a les Illes Balears 250.000 euros provinents del Pla PIMA-refugis climàtics per impulsar accions que permetin protegir la biodiversitat dels efectes de l’emergència climàtica.

Els objectius principals que contempla el Pla són els d’impulsar les àrees protegides com a instruments de protecció de la biodiversitat, identificar els refugis climàtics per a la biodiversitat i plantejar intervencions en aquests espais per preservar i millorar el seu potencial per a la conservació. Les actuacions objecte de finançament inclouen:

– Desenvolupament de dissenys metodològics per a la identificació de refugis i microrefugis climàtics.

– Desenvolupament d’estudis tècnics orientats a la identificació efectiva de refugis climàtics de retenció, així com l’aplicació de mesures concretes d’adaptació a les zones.

– Desenvolupament d’estudis tècnics orientats a la identificació de refugis climàtics d’acollida.

– Desenvolupament d’estudis tècnics orientats a la identificació de corredors ecològics que reforcin el paper dels refugis identificats.

– Treballs orientats a la millora de la funcionalitat dels refugis climàtics identificats, incloent la restauració de zones degradades potencialment valuoses per aquesta finalitat.

– Tasques de divulgació, sensibilització o senyalització relatives a corredors i refugis com a complement a alguna de les actuacions anteriors.

Cal recordar que s’entén com a refugi climàtic aquells espais que, sota els diferents escenaris d’emergència climàtica, siguin o puguin arribar a ser zones d’acollida o de retenció de biodiversitat.

Les actuacions que es duguin a terme amb aquest pressupost s’hauran de desenvolupar en un termini de 48 mesos, comptant des del dia següent de la notificació a les comunitats autònomes de la resolució del repartiment aprovat per la Conferència Sectorial.