3 d’abril 2024 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Previsions per avui PPrevisions

Previsions per avui

Actes programats

1)10:00h

carrer palau reial, 17

CAMPANYA RENDA 2023

Dia: dimecres, 3 d'abril
Hora: 10.00 h.
Lloc: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, carrer Palau Reial, 17, Palma

El vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, presenta la campanya de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). També estarà present l'administrador tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears, Alberto Roibal.

2)11:00h

CONFERÈNCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA

Dia: dimecres 3 d'abril 2024
Hora: 11.00 hores
Lloc: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Passeig de la Castellana, 162, Madrid)

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, i el director general d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, assistiran a la Conferència General de Política Universitària al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.