LOGO CAIB
1 juny 2023 <10aL>Conselleria d'Educació i Formació Professional

Avui s’obre el procediment d’admissió als cicles formatius de formació professional presencial i intensiva per al curs 2023-2024 NNota Informativa

Foto de noticia

Avui s’obre el procediment d’admissió als cicles formatius de formació professional presencial i intensiva per al curs 2023-2024

\ La primera fase del procediment estarà oberta des d’avui fins al 30 de juny   

\ De l’1 al 7 de setembre es podran presentar les sol·licituds per a la segona fase, tant de l’FP presencial com de la intensiva (abans dual) 

\ El procés serà preferentment telemàtic, per la qual cosa es recomana que les persones que hagin de fer el tràmit estiguin donades d’alta com a usuaris del Gestib o mitjançant Cl@ve   

\ El procediment als cicles formatius d’FP virtual i als cursos d’especialització tendrà lloc durant el mes de setembre 

 

Avui, 1 de juny, s’obre el procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’impartiran en règim d’ensenyament presencial  i intensiu (abans dual) durant el curs escolar 2023-2024.

El procediment d’admissió als ensenyaments de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial i intensiva serà únic i es desenvoluparà en dues fases diferenciades i no excloents: una primera fase en el mes de juny i una segona en el mes de setembre.

En aquest sentit, la primera fase del procediment d’admissió de les persones interessades a cursar un cicle formatiu que compleixen els requisits d’accés serà de l’1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos. En canvi, la segona fase del procediment serà de l’1 al 7 de setembre de 2023, ambdós inclosos. Aquesta segona fase és per a les persones que hagin formalitzat el tràmit en la primera fase del mes de juny però no han estat admeses en cap de les opcions sol·licitades i per a les persones que no han formalitzat l’admissió en el mes de juny i altres casos, d’acord amb el que s’estableix en les instruccions.

Les persones interessades que estiguin en disposició de sol·licitar una plaça als cicles formatius podran formalitzar la sol·licitud telemàtica d’admissió mitjançant un dels sistemes següents:

a) Sistema autenticat: el sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve o amb el codi d’usuari del Gestib o l’usuari CAIB.

b) Sistema sense autenticar: la combinació del DNI o el NIE amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

El procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. En aquest sentit, els centres educatius i les oficines d’escolarització han de resoldre per via telefònica o telemàtica els dubtes i les dificultats que puguin sorgir als usuaris. Aquesta ajuda també es pot prestar de manera presencial als centres educatius, amb un sistema de cita prèvia, quan els usuaris no hagin pogut realitzar el tràmit. Així mateix, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors posa a disposició de qui ho necessiti l’assessorament mitjançant el Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP).

El procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional virtual serà de l’1 al 15 de setembre de 2023 i el dels cursos d’especialització durant el mes de setembre. 

La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o intensiva, així com també la nova oferta a distància i modular impartits en els IES, CIFP, CEPA i centres concertats està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En canvi, els cicles formatius de grau mitjà i superior LOE/LOMCE modalitat presencial  impartits en els IES i CIFP estan finançats per la Unió Europea amb el Fons REACT-UE, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la COVID-19, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de les Illes Balears.

Tota la informació del procés d’admissió als cicles formatius d’FP per al curs 2023-2024 es pot consultar a la pàgina web específica de Formació Professional, concretament als apartats d’FP presencial i d’FP intensiva: resolucions amb les instruccions, accés als tràmits telemàtics, calendaris, oferta formativa, documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d’admissió...