LOGO CAIB
25 febrer 2020 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

Recomanacions per a viatgers a zones de risc per coronavirus (SARS- CoV-2) NNota Informativa

Foto de noticia

Recomanacions per a viatgers a zones de risc per coronavirus (SARS- CoV-2)

Seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat publicades el 25/02/2020, la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears informa que es consideren zones de risc per coronavirus (SARS- CoV-2) aquelles on s’està produint una transmissió a nivell de comunitat: Xina (totes les províncies, incloent-hi Hong Kong i Macau i especialment Hubei, on el risc és més elevat); Corea del Sud; Japó; Singapur; Iran; Itàlia (regions de Lombardia, Vèneto, Emília-Romanya i Piamont).

Tot i que no hi ha restriccions per als viatges ni al comerç internacional amb les zones de risc es demana que els viatgers apliquin el criteri de precaució i viatgin a les zones esmentades només si és imprescindible.

Per a les persones que han de viatjar a una zona de risc per coronavirus, es recomana:

  • Evitar el contacte proper / directe (mantenir al manco un metro de distància) amb persones que puguin patir infeccions respiratòries agudes, presentin tos, esternuts o expectoració. No compartir les pertinences personals.

  • Mantenir una bona higiene personal: rentat freqüent de mans, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.

  • Evitar el contacte proper amb animals vius o morts, domèstics o salvatges i les seves secrecions i excrements, en mercats i granges.

  • Evitar el consum de productes d’origen animal poc cuinats o crus.

  • Els viatgers més grans i els que presentin problemes de salut subjacents tenen el risc de contraure una malaltia més greu; per tal motiu, haurien d’avaluar el risc del seu viatge amb un professional del Centre de Vacunació Internacional (Sanitat Exterior).

  • Si durant l’estada presenta símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda, febre, tossina o sensació de manca d’aire, haurà de contactar amb les autoritats sanitàries locals i seguir les recomanacions.

Per a les persones procedents d’una zona de risc per coronavirus:

  • Si té un bon estat de salut pot realitzar vida normal (familiar, laboral, oci i/o escolar).

  • Vigilar l’estat de salut durant els 14 dies següents.

  • Si presenta alguns dels símptomes (compatibles amb una infecció respiratòria aguda, febre, tossina o sensació de manca d’aire) haurà de:

    • Cridar al 061 Salut Respon.

    • Romandre a casa seva.

    • Evitar el contacte directe amb altres persones.