7 desembre 2020 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

El Servei de Salut ha incrementat en un 85 % el volum de contractació en els darrers sis anys NNota Informativa

El Servei de Salut ha incrementat en un 85 % el volum de contractació en els darrers sis anys

L’any 2019 es van registrar 1.054 expedients, 484 més que l’any 2014

El Servei de Salut ha incrementat en un 85 % el volum global de contractació en els darrers sis anys. Durant aquest temps, l’activitat contractual del Servei pràcticament s’ha doblat, atès que ha passat de 570 expedients registrats l’any 2014 a un total de 1.054 l’any 2019. Destaca especialment l’any 2017, en què se’n dugueren a terme 1.446.

 

L’augment del nombre d’expedients anuals és conseqüència de la millora en la planificació i en la dotació de personal a les unitats de contractació administrativa. Un dels objectius del Servei ha estat el de reduir el nombre de contractes anomenats menors optant per altres processos de licitació. En aquest sentit, cal destacar que l’any 2014 el percentatge de contractes menors era d’un 9 % del total d’expedients. Aquesta xifra, l’any 2019, es va reduir fins al 2,64 %.

 

Un altre dels objectius ha estat el de reduir els nivells de contractació no normalitzada i el deute que constava al Servei de Salut a començaments de l’any 2015. També s’ha impulsat una reducció dràstica del nombre d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits tramitats en els darrers anys i de reclamació d’interessos de demora.