26 d’abril 2024 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

CONSELL DE GOVERN: Autoritzats 4.500.000 € per a la convocatòria «SOIB formació en alternança per a col·lectius vulnerables» CConsell de Govern

CONSELL DE GOVERN: Autoritzats 4.500.000 € per a la convocatòria «SOIB formació en alternança per a col·lectius vulnerables»

Aquest programa es du a terme mitjançant un procés mixt de treball retribuït en una entitat o una empresa i l'activitat formativa per al treball

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria seran les entitats del tercer sector d'acció social que imparteixen formació i estan inscrites en el SOIB

 

El Consell de Govern ha autoritzat una inversió de 4.500.000 euros per finançar la convocatòria de subvencions «SOIB formació en alternança per a col·lectius vulnerables» durant el període 2024-2027, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

El programa «SOIB formació en alternança per a col·lectius vulnerables» es du a terme mitjançant un procés mixt entre una activitat laboral retribuïda en una entitat o una empresa i l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional (graus B o C) o especialitats formatives en el treball, mitjançant el contracte de formació en alternança.

L’import assignat a la convocatòria es distribuirà en cinc anualitats. Així, el 2024 s’hi destinaran 900.000 euros; el 2025, altres 900.000; el 2026 es pressupostaran 1.500.000 euros; el 2027 la partida serà de 600.000 euros, i el 2028, altres 600.000 euros.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria seran les entitats del tercer sector d’acció social que imparteixen formació i estiguin autoritzades i inscrites en els registres corresponents per impartir formació del sistema de formació professional o especialitats formatives en el treball. Aquestes organitzacions, que també es poden presentar de manera agrupada, s'han de comprometre a contractar treballadors per compte d'altri mitjançant la modalitat de contracte de formació en alternança, per prestar serveis als seus centres de treball radicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria està inclosa dins el Pla Anual per al Foment de l’Ocupació Digna i respon als objectius fonamentals de l’Estratègia Espanyola d’Activació cap a l’Ocupació (EEAO) i el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB).