LOGO CAIB
25 juny 2021 Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: Salut habilita la vaccinació a les persones desplaçades per motius laborals o familiars NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19: Salut habilita la vaccinació a les persones desplaçades per motius laborals o familiars

Han de ser ciutadans residents a altres comunitats autònomes o països de la Unió Europea

Salut ha habilitat un dispositiu per facilitar la vaccinació d’aquelles persones que es desplacin un mínim de tres mesos a les Illes Balears per motius laborals o familiars, i que siguin ciutadans residents a altres comunitats autònomes o dels països de la Unió Europea. Aquestes persones podran sol·licitar que se’ls administri la pauta completa o la segona dosi (en cas que ja hagin rebut la primera al seu lloc d’origen). El Servei de Salut ha habilitat al web un espai d’informació i atenció a l’usuari desplaçat: https://www.ibsalut.es/es/vacuna-desplazados. 

El primer pas per accedir a la vaccinació és registrar-se en el sistema sanitari autonòmic de les Illes Balears i signar una declaració jurada de veracitat de les dades que s’aporten. Les persones hauran d’adreçar-se al centre de salut més proper al seu allotjament i presentar el DNI o passaport, la targeta sanitària del seu lloc d’origen i el domicili temporal a les Illes Balears.

  • En el cas que el desplaçament sigui per motius laborals, haurà de facilitar també dades de l’empresa per a la qual treballa, l’activitat que desenvolupa i la data d’inici i fi del desplaçament.
  • En el cas que el desplaçament sigui per motius familiars, aquests han d’estar justificats: o bé residir temporalment a les Illes Balears per reagrupació familiar (a conseqüència del desplaçament d’un membre de la unitat familiar per motius laborals) o bé assistir i tenir cura de persones majors, menors, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables. En ambdós casos, hauran de facilitar el seu domicili temporal i la data d’inici i fi del desplaçament.

El segon pas dependrà de si es tracta d’una primera o d’una segona dosis. Un cop formalitzada la tramitació del registre del desplaçat al centre de salut, passat un termini de 48-72 hores, ja es podrà demanar cita per a la vaccinació dins el web del servei de salut.

  • Si es tracta d’una primera dosi, es podrà accedir per mitjà del sistema d’autocitació de BITCITA.
  • Si es tracta d’una segona dosi, dins el web s’habilitarà un formulari específic, i se citarà la persona via correu electrònic o SMS

Els mesos vinents, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears preveu un important increment del nombre de treballadors nacionals desplaçats des d’altres regions o de la resta de països de la Unió Europea.