Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques , podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.


 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


>> Secretaria General

>> Direcció General de Pressuposts i Finançament

>> Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

>> Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

>> Direcció General d'Emergències i Interior

>> Intervenció General

>> Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

>> Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)