Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Secretaria general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors


Normativa GENERAL de les Secretaries generals


NORMATIVA ESPECÍFICA de la Secretaria General

01/08/2019 Instrucció 1/2019 de l'Interventor general per la qual es modifica la Instrucció 2/2018, sobre la fiscalització de documents comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament dels contractes menors
01/08/2019 Instrucció 1/2014, de 20 de març, del conseller d'Hisenda i Pressuposts referent a les actuacions que s'han de seguir en el procediment de compensació de deutes
01/08/2019 Instrucció 2/2018 sobre la fiscalització de documents comptables de reconeixement de l'obligació i proposta de pagament dels contractes menors

Veure tota la normativa específica >>