Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/08/2019

Resolució de 20 de març de 2013, de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es publica la Circular 1/2013, relativa al procediment de subministrament de dades dels abonats per a la prestació de serveis de guies, consulta telefònica sobre números d’abonat i emergències (BOE núm. 99 de 2013)

Mesures de Seguretat i Control

Text de la norma només disponible en castellà