Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Pública de l'Aigua i de la Planificació Hidrològica, en desenvolupament dels títols II i III de la Llei d'Aigües (BOE núm. 209 de 31 d’agost de 1988).