Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Reial decret 763/1979 de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers (BOE núm. 89 de 13 d'abril), modificat pel Reial decret 1211/90, de 28 de setembre)

Transport discrecional de viatgers en vehicle de turisme (VT)

Modificado por el Real decreto 1211/90, de 28 de septiembre)