Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE núm. 105, de 2 de maig)

Transport escolar

Modificat pel RD 894/2002, 30 d'agost (BOE núm. 209, de 31 d'agost)

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/rd_894_2002.pdf

- La sentència del Tribunal Suprem d'11 d'abril de 2003 ha declarat nul el paràgraf 2º de l'article 14. En allò que afecta a l'ús del cinturó de seguretat modificat pel RD 965/2006, de 1 de setembre, pel qual es modifica el reglament general de circulació.