Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

28/09/2018

Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre de 1999, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa. (BOE núm. 22, de 26-01-2000) (veure text consolidat)

DISCAPACITAT

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà