Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/10/2018

Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per la que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. BOE 313 de 31/12/2002

Gas natural i distribució dels gasos liquats del petroli.